Dades del titular de la web:

Dominis: www.fundaciongaem.org
Titular: Fundació Grup D’Afectats d’Esclerosi Múltiple
Domicili: Baldiri Reixac, 10 Torre R 2a planta 08028 Barcelona
Telèfon.: + 34 93 519 03 00
E-mail: infogaem@pcb.ub.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de Barcelona nº 2277
C.I.F: G64378839

Condicions generals d’ús de la web www.fundaciongaem.org

Finalitats d’aquest lloc web:

El present lloc web té la finalitat de donar a conèixer la Fundació GAEM, i facilitar informació dels serveis que es presten i sobre les activitats que es duen a terme en aquest, així com l’accés a informació relativa a altres entitats colaboradores de la Fundació GAEM.

Acceptació de les condicions d’ús:

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització, atribueix a la persona que el du a terme la condició d’usuari i per tant implica l’acceptació per part seva de les presents condicions generals d’ús, tot essent responsabilitat dels usuaris conèixer-les.

La Fundació GAEM es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals, així com de realitzar canvis sense avís previ en l’operativitat del lloc web i, en general, dels elements que integrin seu disseny i configuració.

Exempció de responsabilitat:

La informació que consta al present lloc web es posa a disposició dels usuaris com a informació pròpia i de tercers. La Fundació posa els mitjans raonables per tal de comprovar que aquesta informació sigui exacta, completa, idònia i actual. No obstant això la Fundació no garantitza ni es responsabilitza de la fiabilitat absoluta de la informació que publica ja que aquesta pot estar subjecta a errors (incloent errors tipogràfics).

La Fundació GAEM no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin operatius en tot moment, reservant-se el dret de suspendre temporalment la seva operativitat, sense necessitat d’avís previ, per tal d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del web.

La Fundació GAEM no garanteix que la web i el servidor no estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web per part de l’usuari o per l’impossibilitat d’accedir-hi.

Ús de lloc web, dels seus continguts i serveis:

L’ús del present lloc web té caràcter gratuït i la seva utilització no requereix cap registre per part de l’usuari, excepte per apadrinar.

Els usuaris hauran d’utilitzar el present lloc web de forma correcta, d’acord amb aquestes condicions generals, amb la legislació vigent i la bona fe i no utilitzaran la informació, activitats o serveis que la Fundació posa a la seva disposició per a dur a terme activitats contraries a les lleis, la moral o l’ordre públic.

Els usuaris no realitzaran a través del lloc web cap acció que pugui causar dany o alteracions en els seus continguts, no obstaculitzaran el bon funcionament del lloc web ni causaran problemes tècnics, transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present web.

Enllaços:

En aquest lloc web es poden trobar diversos enllaços que condueixen a pàgines web independents de Fundació GAEM. Aquest enllaços tenen la finalitat de facilitar i propiciar, sense cap ànim de lucre, l’accés a fonts informació i a altres webs d’entitats relacionades amb La Fundació GAEM.

La Fundació GAEM no es fa responsable ni té cap control sobre la informació i continguts als quals s’accedeixi a través dels esmentats enllaços.

D’altra banda queda prohibit l’establiment per terceres persones d’enllaços entre la seva pàgina web i la pàgina web de la Fundació GAEM mitjançant “framing”, ”inlining” o qualsevol altre mitjà que pugui portar a confusió als usuaris respecte a la titularitat del lloc web o dels seus continguts.

Política publicitària:

La Fundació GAEM és de caràcter científic i el seu lloc web no conté cap tipus de publicitat. Hi ha un espai destinat a incloure els logotips dels patrocinadors i col·laboradors de la Fundació a peu de pàgina de la pàgina principal del lloc web.

Fonts de finançament:

El manteniment d’aquest lloc web és possible gràcies als fons recaptats per la Fundació GAEM. Aquesta es financia a través de les donacions de particulars, dels socis de l’entitat, d’aportacions de RSC d’entitats i empreses col·laboradores i solidàries, i de la presentació de projectes a convocatòries d’ajuts públics i privats, a més dels beneficis aconseguits en les diferents accions de captació de fons.