Comença l’assaig clínic d’una nova tècnica per tractar l’Esclerosi Múltiple i la Neuromielitis Òptica

L’ assaig està coordinat pel Dr. Pablo Villoslada, cap del grup IDIBAPS Patogenètica i noves teràpies en Esclerosi Múltiple i el Dr. Daniel Benítez, investigador de l’equip IDIBAPS Malaltia inflamatòria intestinal, dirigit per l’Hospital Clínic i impulsat per la Fundació Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple (GAEM) i l’Obra Social “la Caixa”. Llegir la notícia completa al Blog de l’Hospital Clínic de Barcelona

Esclerosis múltiple: segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes

La esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad en personas adultos jóvenes, después de los accidentes automovilísticos, dijo Diana García. La administradora de proyectos de la fundación Sonora Vive con Esclerosis Múltiple, señaló que esta enfermedad afecta directamente al sistema nervioso central y no se puede prevenir “Para este padecimiento el médico especializado es el neurólogo ya que es una enfermedad que afecta directamente al sistema nervioso central, es decir a la médula y al cerebro. Nuestro sistema inmunológico encargado de defendernos reconoce un componente en nuestro sistema nervioso llamado mielina como enemigo de nuestro organismo, entonces lo destruye y eso ocasiona que los mensajes lleguen muy atrasados o no lleguen al resto del cuerpo”, explicó. Indicó que esta enfermedad no es curable, hereditaria ni contagiosa, la cual afecta a personas de entre 20 y 40 años con síntomas como entumecimiento de manos y piernas, además de visión doble borrosa. Fuente original:UniradioNoticias.com Multiple sclerosis is the second leading cause of adult disability in young people after road accidents, said Diana Garcia. The project manager of the foundation Sonora lives with multiple sclerosis, said the disease directly affects the central nervous system and can not be prevented “For this disease specialist doctor is a neurologist because it is a disease that directly affects the central nervous system, ie to the bone and brain. Our immune system responsible for defending it recognizes a component in our nervous system called myelin as an enemy of our body, then destroys it and that causes messages to arrive very late or do not reach the rest of the body, “he said. He said that this disease is not curable, hereditary nor contagious, which affects people between 20 and 40 years with symptoms such as numbness in the hands and legs, plus double vision blurred. Original source:UniradioNoticias.com L’esclerosi múltiple és la segona causa de discapacitat en persones adultes joves, després dels accidents automobilístics, va dir Diana García. L’administradora de projectes de la fundació Sonora Viu amb Esclerosi Múltiple, ha assenyalat que aquesta malaltia afecta directament al sistema nerviós central i no es pot prevenir “Per a aquest patiment el metge especialitzat és el neuròleg ja que és una malaltia que afecta directament al sistema nerviós central, és a dir a la medul·la i al cervell. El nostre sistema immunològic encarregat de defensar reconeix un component en el nostre sistema nerviós anomenat mielina com a enemic del nostre organisme, llavors el destrueix i això ocasiona que els missatges arribin molt endarrerits o no arribin a la resta del cos “, va explicar. Ha indicat que aquesta malaltia no és curable, hereditària ni contagiosa, la qual afecta a persones d’entre 20 i 40 anys amb símptomes com entumiment de mans i cames, a més de visió doble borrosa. Font original:UniradioNoticias.com