Fre a l’Esclerosi múltiple: trasplantament de progenitors hemotopoiètics

El trasplantament de progenitors hematopoiètics frena l’avanç de l’Esclerosi Múltiple Un estudi pioner exhibeix dades positives del trasplantament de cèl·lules mare en pacients amb esclerosi múltiple (EM) remitent-recurrent. El trasplantament de cèl·lules mare hematopoètiques frena l’avanç de l’esclerosi múltiple (EM) i millora la discapacitat en la fase primerenca, segons es desprèn d’un estudi realitzat per l’Institut d’Investigació Sanitària de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe (IIS-La Fe), que ha dirigit Bonaventura Casanova, metge adjunt de Neurologia i responsable del CSUR-Esclerosi Múltiple. Aquesta conclusió és el resultat del seguiment de vuit anys a 31 pacients amb Esclerosi Múltiple que van rebre el trasplantament. En concret, cap dels 22 pacients diagnosticats d’Esclerosi Múltiple remitent-recurrent va empitjorar i el 60 per cent va millorar en un punt el seu nivell de discapacitat. I en el cas dels nou pacients amb EM secundària progressiva, la progressió de la malaltia es va aturar durant dos anys, tot i que passat aquest temps els pacients van tornar a empitjorar. Segons ha explicat a DM Casanova, “amb el trasplantament de medul·la es pretén, a través d’un procediment d’immunodepressió molt fort, eliminar la resposta inflamatòria i resetejar el sistema immunològic”. Els criteris de selecció dels pacients van ser que presentessin brots i progressió de la discapacitat durant l’any previ, estant en tractament amb fàrmacs de segona línia (fingolimod, natalizumab o ciclofosfamida). Casanova ha assenyalat que “a la unitat es realitzen visites trimestrals i, quan es detecta el fracàs terapèutic, es valoren les diferents opcions terapèutiques amb els pacients”. En el cas del trasplantament autòleg de progenitors hematopoètics, el procediment es realitza al Servei d’Hematologia, i el seguiment durant els tres primers mesos es fa de forma conjunta per aquest servei i la Unitat d’Esclerosi Múltiple. A partir d’aquest moment, el pacient segueix controls trimestrals amb analítiques i visites mèdiques i amb la realització d’una ressonància magnètica anual. Segons l’especialista, els resultats en els pacients amb formes remitent-recurrent són molt bons, i el perfil benefici-risc és molt clar a favor del benefici, “com s’ha publicat recentment en un metanàlisi de 764 pacients a la revista Neurology“, en al·lusió al treball del grup de Maria Pia Sormani, de la Universitat de Gènova, a Itàlia.   Llegir la notícia completa al Diario Médico