Ocrevus (ocrelizumab): noves dades d’eficàcia i seguretat en esclerosi múltiple

Ocrevus (ocrelizumab) redueix la taxa de recaigudes a llarg termini en l’esclerosi múltiple remitent recurrent (EMRR), fins i tot de forma més eficaç que Rebif (interferó beta-1a)   Les dades obtingudes fins a dia d’avui en l’extensió dels assaigs clínics de fase 3, OPERA I i OPERA II, confirmen que el tractament a llarg termini amb Ocrevus (ocrelizumab), així com el canvi de tractament de Rebif (interferó beta-1a) a Ocrevus, comporta una reducció significativa i sostinguda de l’activitat de l’esclerosi múltiple en la seva forma remitent recurrent. Aquests resultaste van ser presentats en el 4t Congrés de la Acadèmia Europea de Neurologia (EAN) que es va celebrar del 16 al 19 de juny a Lisboa. En els assaigs OPERA I i OPERA II es va comparar la seguretat i l’eficàcia d’Ocrevus, una teràpia d’infusió centrada en la disminució de les cèl·lules B immunitàries, amb la de Rebif, una teràpia d’injecció estàndar, durant 96 setmanes. En la fase d’extensió en curs, anomenada període “OLE”, els investigadors estan avaluant l’impacte a llarg termini tant del tractament continu amb Ocrevus, com del canvi de Rebif a Ocrevus. Fins ara, més del 89% dels pacients amb EMRR inclosos en l’estudi d’extensió “OLE” han completat dos anys de tractament. Segons l’informe, els pacients que van canviar de medicament van veure reduïda la freqüència de recaiguda en un 50% aproximadament el primer any, i en un 60% el segon any, en comparació amb les taxes anuals prèvies al canvi de tractament. Aquestes dades mostren que el canvi de Rebif a Ocrevus està “associat a una reducció consistent i sòlida de les taxes anuals de recaiguda”, segons van assenyalar els investigadors. Els pacients als quals se’ls va administrar Ocrevus, tant en els estudis OPERA com en les seves extensions, van continuar mostrant baixes taxes de recaigudes anuals, que es van mantenir durant els dos anys següents. En comparació amb el grup de pacients que van canviar de tractament, només un baix percentatge dels que van ser tractats de forma contínua amb Ocrevus van mostrar evidència de progressió de la discapacitat confirmada durant 24 setmanes.   L’estudio inicial “Efecto del ocrelizumab sobre la tasa de recaída, la progresión y la mejora de la discapacidad en pacientes con EMRR en los ensayos OPERA” (abstract EPR1089) va ser patrocinat per Hoffmann-La Roche, la companyia farmacèutica mundial a la qual pertany Genentech, responsable del desenvolupament del medicament Ocrevus.     Fuente original: #EAN2018 – Ocrevus Lowers Relapse Rates Over Long Term and Better Than Rebif Does, Data Show_MSNewsToday   Noticias relacionadas: Ocrelizumab: eficacia y seguridad en la esclerosis múltiple_Revista Neurología OCREVUS en la esclerosis múltiple: nuevos datos reflejan que retrasa el uso de silla de ruedas hasta en 7 años_TiTi Mayores La Unión Europea aprueba Ocrevus (ocrelizumab) para la Esclerosis Múltiple Recurrente y Primaria Progresiva  

Ocrevus (ocrelizumab): noves dades d’eficàcia i seguretat en esclerosi múltiple

Ocrevus (ocrelizumab) redueix la taxa de recaigudes a llarg termini en l’esclerosi múltiple remitent recurrent (EMRR), fins i tot de forma més eficaç que Rebif (interferó beta-1a), segons confirmen els resultats obtinguts fins a la data en l’extensió dels assaigs clínics de fase 3, OPERA i i OPERA II, i presentats al 4t Congrés de l’Acadèmia Europea de Neurologia (EAN).