La inflamació en esclerosi múltiple pot canviar la destinació de les cèl·lules reparadores de la mielina i promoure atacs immunes

Segons dades demostrades en un estudi preclínic, la inflamació cerebral en l’esclerosi múltiple (EM) segresta les cèl·lules immadures de reparació de mielina, inhibint la restauració de la mielina, i promovent la inflamació sostinguda i, per tant, els atacs immunes contra la mielina. L’estudi, denominat “Les cèl·lules precursores de oligodendrocits presenten antigen i són dianes citotòxiques…