El que sabem de les teràpies modificadores i la COVID-19

Encara que encara són moltes les incògnites, sembla que les teràpies modificadores de l’esclerosi múltiple no fan als afectats més vulnerables Són moltes els dubtes que desperta la pandèmia de COVID-19 en les persones afectades d’esclerosi múltiple. Per desgràcia, les respostes són poques, perquè encara existeixen dades fiables sobre com afecta el coronavirus a les persones amb EM. Tampoc es coneix el paper que juguen les teràpies modificadores de la malaltia en cas de contagi; serà necessària una major recerca fins a obtenir resultats concloents. No obstant això, personal sanitari i pacients estan compartint les seves experiencies a la xarxa (especialment a Twitter sota el hashtag #MSCOVID19). És el cas de la Renee, que rep tractament de natalizumab des de fa 9 anys, i que fou diagnosticada amb COVID-19 a Cleveland (Estats Units), y va superar el virus des de casa sense grans complicacions. Un altre exemple és el d’un pacient anglès, que de forma anònima ha compartit que tan sols va patir una lleugera febre i s’ha recuperat sense problemes. Mentrestant Mentrestant, un neuròleg francès ha explicat en una videoconferència que en 93 casos de coronavirus afectats d’esclerosi múltiple, no es va detectar cap relació entre el virus i les teràpies modificadores de la malaltia. El mateix patró s’ha trobat en 143 pacients a Itàlia, que no presentaven majors gravetats que les habituals a causa dels seus tractaments. En aquest sentit, és una bona notícia per a totes aquelles persones amb aquest tipus de medicació; encara que no es poden extreure conclusions precipitades. Tot i que aquestes primeres indicacions són positives, més dades són necessaries. Per això la Federació Internacional d’Esclerosi Múltiple (MSIF) i l’Alianza de Dades sobre Esclerosi Múltiple (MS Data Alliance) animan als afectats d’esclerosi múltiple que hagin estat contagiats de COVID-19 a aportar la seva experiencia a aquesta iniciativa internacional. QMENTA, empresa de l’Acceleradora GAEM, aporta la seva tecnologia al núvol de gran seguretat i capacitat de processament.   Font: Multiple Sclerosis News Today.

El que sabem de les teràpies modificadores i la COVID-19

Son muchas las dudas que despierta la pandemia de COVID-19 en las personas afectadas de esclerosis múltiple. Por desgracia, las respuestas son pocas, pues aún existen datos fiables sobre cómo afecta el coronavirus a las personas con EM. Tampoco se conoce el papel que juegan las terapias modificadoras de la enfermedad en caso de contagio; será necesaria una mayor investigación hasta obtener resultados concluyentes.

Els riscos de fumar amb esclerosi múltiple

El tabac pot accelerar l’avanç de l’esclerosi múltiple i fins i tot reduir l’efectivitat de la medicació Fumar té multitud d’efectes perjudicials per a la salut de les persones, i especialment per a aquelles afectades d’esclerosi múltiple. Si bé encara es desconeix l’origen de l’esclerosi múltiple, sí que es reconeix que existeixen dos factors que provoquen el seu desenvolupament. El primer factor de risc és genètic, ja que persones amb casos d’esclerosi múltiple en la família són més propenses de ser diagnosticades amb EM. El segon té a veure amb factors externs i ambientals, com el tabac. La gran majoria d’estudis demostren que fumar a esclerosi múltiple comporta efectes negatius tant per a la salut general de l’afectat com per a l’avanç de la malaltia. Aquests estudis apunten al fet que els fumadors amb esclerosi múltiple presenten majors nivells de discapacitat que aquells no fumadors. A més, el tabac accelera l’evolució de la malaltia, de remitent recurrent a secundària progressiva. Cada any fumant pot accelerar fins a un 4,7% en comparació amb afectats no fumadors. Les persones fumadores amb esclerosi múltiple també solen mostrar un major nivell d’atròfia cerebral en les ressonàncies magnètiques. Un dels efectes més perjudicials és la reducció de l’efectivitat de la medicació. No obstant això, els resultats dels estudis indiquen que els efectes del tabac afecten de manera diferent segons el tipus d’esclerosi múltiple. Així, les persones amb EM primària progressiva no mostren un empitjorament de la malaltia a causa del tabac. Això podria significar que el tabac té un efecte inflamatori en el sistema nerviós, la qual cosa afecta l’evolució de l’esclerosi múltiple remitent recurrent i la seva posterior progressió a la secundària progressiva. Malgrat els nombrosos estudis sobre la influència del tabac en l’esclerosi múltiple, encara existeixen diversos interrogants sobre com afecta de manera concreta. En un estudi realitzat a Noruega, per exemple, es va demostrar que la nicotina, aïllada dels compostos tòxics del tabac, pot ajudar a reduir els símptomes de l’esclerosi múltiple. Una major inversió en recerca és necessària per a conèixer amb exactitud aquests resultats.   Font: Smoking and disability progression in multiple sclerosis.