Gilenya redueix la discapacitat a llarg termini en esclerosi múltiple remitent recurrent

Un estudi de 10 anys comprova que l’ús prolongat d’aquest medicament redueix la discapacitat Les persones amb esclerosi múltiple remitent recurrent tractades amb Gilenya (fingolimod) durant vuit anys o més experimenten un menor avanç de la discapacitat provocada per la malaltia. L’estudi, publicat en la revista Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical, ha observat una progressió inferior de la discapacitat en persones que han pres el medicament durant un llarg període de temps. Desenvolupar tractaments que siguin efectius resulta llarg i costós; el procés de recerca, avaluació i aprovació pot trigar més de 10 anys. Per això la recerca en esclerosi múltiple és fonamental. Fundació GAEM impulsa la innovació biomèdica per a trobar una cura per a l’esclerosi múltiple i millorar la vida de més de 55.000 persones a Espanya. Dóna suport a la seva labor de recerca i sensibilització sobre aquesta malaltia que no té cura. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el propio sistema inmunitario ataca a las células sanas del sistea nervioso central, en concreto a las neuronas. Gilenya es un tratamiento oral desarrollado por Novartis que impide que células del sistema inmunitario invadan el sistema nervioso, reduciendo así el avance de la enfermedad. L’esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune, la qual cosa significa que el propi sistema immunitari ataca a les cèl·lules sanes del sistema nerviós central, en concret a les neurones. Gilenya és un tractament oral desenvolupat per Novartis que impedeix que cèl·lules del sistema immunitari envaeixin el sistema nerviós, reduint així l’avanç de la malaltia. La recerca ha estat finançada per Novartis, que continua estudiant els efectes a llarg termini del medicament. Un total de 175 afectats d’esclerosi múltiple han participat en l’estudi, realitzat en la Universitat de Basilea i a l’Hospital Universitari de Basilea, Suïssa. Els pacients van ser dividits en dos grups, un d’ells tractant-se amb Gilenya durant una mitjana d’11 anys, i l’altre durant una mitjana de 3 anys. L’objectiu dels investigadors era comparar les diferències entre tots dos grups respecte a l’avanç de la discapacitat. Els resultats han mostrat que el grup que va utilitzar el medicament per més temps va experimentar un augment de la discapacitat molt inferior al del segon grup. De mitjana, la discapacitat va augmentar la meitat en el grup tractat durant més anys que en el grup que es va tractar menys temps. A més, els pacients tractats durant més temps van necessitar menys ajudes a la mobilitat, ja siguin crosses o cadires de rodes. Els resultats també indiquen que un menor percentatge d’afectats van necessitar aquestes ajudes. Un altre dels beneficis observats en aquest estudi és que el medicament redueix la probabilitat que la malaltia avanci a esclerosi múltiple secundària progressiva (un 18,2% en el grup amb menor tractament enfront d’un 8,1% dels pacients tractats per més temps). Malgrat que les lesions cerebrals van augmentar en tots dos grups, el que va utilitzar el fàrmac durant més temps va observar un menor mal. Segons els investigadors aquests resultats demostren que Gilenya és un tractament efectiu quan es pren durant un llarg període de temps. L’estudi no va trobar cap risc desconegut del medicament.     Font: Multiple Sclerosis News Today. Imatge: Hal Gatewood.

Gilenya redueix la discapacitat a llarg termini en esclerosi múltiple remitent recurrent

Las personas con esclerosis múltiple remitente recurrente tratadas con Gilenya (fingolimod) durante ocho años o más experimentan un menor avance de la discapacidad provocada por la enfermedad. El estudio, publicado en la revista Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical, ha observado una progresión inferior de la discapacidad en personas que han tomado el medicamento durante un largo período de tiempo.