Projecte AP-01

Ankar Pharma ha treballat per a desenvolupar noves teràpies que millorin la qualitat de vida dels pacients Ankar Pharma és una spin-off sorgida del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), la missió del qual és el desenvolupament de noves teràpies que curin o millorin la qualitat de vida de pacients amb malalties neurodegeneratives. Es va…