L’estat de la recerca en Esclerosi Múltiple a Espanya

La recerca en esclerosi múltiple (EM) a Espanya és sobretot clínica, poc traslacional, amb poca aplicació pràctica en l’abordatge dels processos clínics, si bé se’l reconeix qualitat i competitivitat. Compta amb insuficient finançament públic, la qual cosa es tradueix en una gran inestabilitat dels grups de treball, al que s’afegeix una descoordinació important entre els diferents grups investigadors..

L’estat de la recerca en Esclerosi Múltiple a Espanya

La recerca en esclerosi múltiple (EM) a Espanya és sobretot clínica, poc traslacional, amb poca aplicació pràctica en l’abordatge dels processos clínics, si bé se’l reconeix qualitat i competitivitat. Compta amb insuficient finançament públic, la qual cosa es tradueix en una gran inestabilitat dels grups de treball, al que s’afegeix una descoordinació important entre els diferents grups investigadors..