Investigadors de l’Hospital de Bellvitge estudien un possible nou biomarcador per a la detecció precoç de les formes més agressives de EM

Detectar el més abans possible els primers senyals de l’esclerosi múltiple és un dels focus principals de la recerca. Poder actuar amb temps permet disminuir la freqüència i la intensitat dels brots, i per tant alentir la progressió d’aquesta malaltia neurodegenerativa.   És per això que els esforços de molts equips de recerca biomèdica especialitzats en l’estudi de l’esclerosi múltiple es concentren a identificar biomarcadors fiables que ajudin a arribar a un diagnòstic el més anticipat possible.   L’equip liderat pel neuroradiòleg Pablo Naval Baudín, de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha publicat al juny de 2023 en la revista European Radiology un prometedor estudi centrat en unes lesions neurals anomenades “de rivet de fase” (phase rim en anglès). Es tracta d’unes lesions inflamatòries cròniques de la substància blanca del cervell, degudes a la desmielinización tan característica de la malaltia. L’estudi s’ha efectuat en 20 pacients.   La majoria de les lesions cerebrals de l’esclerosi múltiple es deuen a un procés d’inflamació aguda i s’associen a brots de malaltia. No obstant això, les lesions estudiades per l’equip del *Bellvitge creixen gradualment durant mesos o anys. Es tracta del que alguns criden ‘smouldering disease’, la malaltia ‘latent’, que va lentament cremant com un foc sota les cendres.   “En l’esclerosi múltiple concorren diferents tipus d’inflamació i això probablement explica en part la gran variabilitat de formes clíniques que hi ha en la malaltia”, explica el doctor Naval Baudín.  “Ens interessava identificar les lesions inflamatòries cròniques perquè hipotetitzàvem que podrien ser possibles biomarcadors predictius de les formes més agressives, de progressió de la discapacitat o de la conversió a formes secundàries progressives”.   Les lesions inflamatòries cròniques són més difícils de detectar, ja que requereixen un tipus de ressonància magnètica avançada que no sempre està disponible, anomenada Susceptiblility-Weighted Imaging (SWI). A més, la seva valoració és difícil i subjectiva, i depèn molt de l’experiència del radiòleg.   “Gràcies al nostre estudi, hem trobat una manera fàcil i objectiva de quantificar aquestes lesions inflamatòries cròniques en una forma de ressonància magnètica totalment estàndard anomenada ‘imatge potenciada en T1’”, explica l’investigador.  “D’aquesta manera, serà possible explorar la inflamació crònica en l’esclerosi múltiple de manera més quantitativa i objectiva. Ja no dependrà de si un radiòleg la veu o no la veu de manera subjectiva.”   Segons els autors de l’estudi, aquest nou biomarcador podria ajudar en el futur als pacients que tindran un curs més agressiu o una major progressió de la discapacitat. “Si som capaços de detectar abans i de manera més precises aquest grup de pacients, els podrem facilitar un tractament específic capaç de millorar el seu pronòstic i la seva qualitat de vida”, conclou Naval Baudín.   Luca Tancredi Barone