Accessibilitat

You are here:

El lloc web de la Fundació GAEM compleix, en la majoria del seus continguts, les pautes d’accessibilitat de nivell AA definides per les normes WAI, ampliades en alguns punts i recomanacions addicionals per millorar la seva accessibilitat.

La nostra pàgina web també és accessible des del punt de vista de la facilitat d’ús, ja que s’ha modificat perquè sigui fàcil d’utilitzar pel màxim nombre de persones, independentment de la seva experiència, context i capacitats, amb un disseny fàcil i una estructura eficient i clara.