Dades del titular de la web

Dominis: www.fundaciongaem.org
Titular: Fundació Grup D’Afectats d’Esclerosi Múltiple
Domicili: Baldiri Reixac, 10 Torre R 2a planta 08028 Barcelona
Telèfon.: + 34 93 519 03 00
E-mail: infogaem@pcb.ub.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de Barcelona nº 2277
C.I.F: G64378839

Condicions generals d’ús de la web www.fundaciongaem.org

Finalitats d’aquest lloc web

El present lloc web té la finalitat de donar a conèixer la Fundació GAEM, i facilitar informació dels serveis que es presten i sobre les activitats que es duen a terme en aquest, així com l’accés a informació relativa a altres entitats colaboradores de la Fundació GAEM.

Naturalesa de la informació

Les opinions i continguts d’experts, o extractes d’articles de premsa, que puguin aparèixer a <fundaciongaem.org> reflecteixen exclusivament les opinions i coneixements d’aquests experts o mitjans de comunicació, que no són necessàriament els de Fundació GAEM.

Fundació GAEM no és responsable de l’exactitud o integritat de la informació o opinions abocades en aquests materials. El consell de l’expert reflecteix exclusivament la seva visió personal i en cap cas ha de ser considerat com a opinió o responsabilitat de Fundació GAEM.

Aquests experts no són personal contractat de Fundació GAEM i no reben cap compensació de Fundació GAEM per l’ús de llur opinió i coneixements.

La informació proporcionada a <fundaciongaem.org> ha estat plantejada per donar suport, no substituir, la relació directa que hi ha entre el pacient / visitant d’aquest lloc web i el seu propi metge o qualsevol altre professional. La seva finalitat és merament informativa i no s’ha d’utilitzar la informació aquí continguda per diagnosticar cap malaltia o problema físic, ni per comunicar qüestions o realitzar consultes de caràcter mèdic. Si té problemes de salut, ha de consultar sempre amb el seu metge i el personal sanitari competent.

Acceptació de les condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització, atribueix a la persona que el du a terme la condició d’usuari i per tant implica l’acceptació per part seva de les presents condicions generals d’ús, tot essent responsabilitat dels usuaris conèixer-les.

La Fundació GAEM es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals, així com de realitzar canvis sense avís previ en l’operativitat del lloc web i, en general, dels elements que integrin seu disseny i configuració.

Exempció de responsabilitat

La informació que consta al present lloc web es posa a disposició dels usuaris com a informació pròpia i de tercers. La Fundació posa els mitjans raonables per tal de comprovar que aquesta informació sigui exacta, completa, idònia i actual. No obstant això la Fundació no garantitza ni es responsabilitza de la fiabilitat absoluta de la informació que publica ja que aquesta pot estar subjecta a errors (incloent errors tipogràfics).

La Fundació GAEM no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin operatius en tot moment, reservant-se el dret de suspendre temporalment la seva operativitat, sense necessitat d’avís previ, per tal d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del web.

La Fundació GAEM no garanteix que la web i el servidor no estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web per part de l’usuari o per l’impossibilitat d’accedir-hi.

GAEM no garanteix que el web i el servidor no estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web per part de l’usuari o per la impossibilitat d’accedir-hi. A l’usuari li correspon la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics nocius, sense que GAEM sigui responsable dels danys produïts en els seus equips informàtics o de tercers durant el seu accés a <fundaciongaem.org>.

Els serveis proveïts poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment. GAEM no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Ús de lloc web, dels seus continguts i serveis

L’ús del present lloc web té caràcter gratuït i la seva utilització no requereix cap registre per part de l’usuari, excepte per apadrinar.

Els usuaris hauran d’utilitzar el present lloc web de forma correcta, d’acord amb aquestes condicions generals, amb la legislació vigent i la bona fe i no utilitzaran la informació, activitats o serveis que la Fundació posa a la seva disposició per a dur a terme activitats contraries a les lleis, la moral o l’ordre públic.

L’usuari no realitzarà a través del lloc web cap acció que pugui causar dany o alteracions en els continguts, en aquest sentit, l’usuari està sotmès les següents prohibicions:

  1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis , els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de GAEM.
  2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
  3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de GAEM o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics .
  5. L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del web, dels serveis i / o dels continguts.

Enllaços

En aquest lloc web es poden trobar diversos enllaços que condueixen a pàgines web independents de Fundació GAEM. Aquest enllaços tenen la finalitat de facilitar i propiciar, sense cap ànim de lucre, l’accés a fonts informació i a altres webs d’entitats relacionades amb La Fundació GAEM.

La Fundació GAEM no es fa responsable ni té cap control sobre la informació i continguts als quals s’accedeixi a través dels esmentats enllaços.

En aquests casos, GAEM actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb el que disposa la LSSICE, de manera que només serà responsable d’aquests continguts i serveis subministrats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per retirar aquests continguts. Si considera que un d’aquestes pàgines independents inclou continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a GAEM, qui actuarà amb tota diligència per retirar els enllaços que sigui convenient. GAEM, tampoc es fa responsable dels continguts i serveis oferts a les pàgines web de tercers, pel que no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.

D’altra banda queda prohibit l’establiment per terceres persones d’enllaços entre la seva pàgina web i la pàgina web de la Fundació GAEM mitjançant “framing”, ”inlining” o qualsevol altre mitjà que pugui portar a confusió als usuaris respecte a la titularitat del lloc web o dels seus continguts.

Política publicitària

La Fundació GAEM és de caràcter científic i el seu lloc web no conté cap tipus de publicitat. Hi ha un espai destinat a incloure els logotips dels patrocinadors i col·laboradors de la Fundació a peu de pàgina de la pàgina principal del lloc web.

Fonts de finançament

El manteniment d’aquest lloc web és possible gràcies als fons recaptats per la Fundació GAEM. Aquesta es financia a través de les donacions de particulars, dels socis de l’entitat, d’aportacions de RSC d’entitats i empreses col·laboradores i solidàries, i de la presentació de projectes a convocatòries d’ajuts públics i privats, a més dels beneficis aconseguits en les diferents accions de captació de fons.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts de <fundaciongaem.org>, textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de GAEM i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos. GAEM no concedeix cap llicència o autorització d’ús sobre la seva propietat industrial i intel·lectual.

GAEM és titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que componen el lloc web <fundaciongaem.org>. Així mateix, queden reservats en favor de GAEM, tots els drets sobre qualsevol contingut, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporessin a <fundaciongaem.org>, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc web; entre d’altres, l’arquitectura de navegació; els codis font; imatges, enregistraments, programes d’ordinador, base de dades, tecnologia, logotips i signes distintius.

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé GAEM o bé els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.), els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.) i / o l’accés, visualització i , si escau, descàrrega dels continguts i / o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals i totes les relacions que s’estableixin entre l’usuari i la Fundació GAEM derivades de l’ús d’aquest lloc web es regiran per la legislació espanyola.

La Fundació GAEM i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a aquelles qüestions que puguin sorgir o accions derivades de l’ús del present lloc web , o de la interpretació, aplicació i compliment de les presents condicions generals.