Canvi constitucional: de “disminuïts” a “persones amb discapacitat”

El 18 de gener 2024, el Congrés dels Diputats ha aprovat sense els vots de l’extrema dreta, un històric canvi en el text constitucional, que les associacions de persones afectades reclamaven des de fa dècades. L’article 49 de la Constitució ja no parlarà de “disminuïts físics”, sinó de “persones amb discapacitat”. Quan, en els pròxims dies, el Senat ratifiqui el canvi, això serà definitiu i entrarà en vigor.

 

Es tracta només del tercer canvi que s’ha efectuat en la Carta Constitucional i s’ha pogut dur a terme per l’acord dels dos principals partits, ja que qualsevol canvi constitucional necessita els vots favorables de tres cinquenes parts de Cambra i del Senat.

 

El nou article 49, una vegada aprovat pel Senat, quedarà redactat així:

Els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració de les persones amb discapacitat física, sensorial i psíquica, als quals prestaran l’atenció especialitzada que requereixin i els empararan especialment per al gaudi dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans.