Canvis en la llei de mecenatge, augmenten les deduccions per donació a entitats sense ànim de lucre

Amb l’aprovació definitiva del Reial decret llei 6/2023, que el Congrés va aprovar el dia 11 de gener, ja són definitius els canvis en la Llei de Mecenatge de les quals moltes fundacions i entitats no lucratives com GAEM es podran beneficiar.

 

Els canvis més rellevants tenen al fet que veure amb els incentius fiscals per a particulars i entitats jurídiques que efectuïn donacions a les entitats sense ànim de lucre que treballen en activitats d’interès general, de tipus cultural, educatiu, assistencial, esportiu, mediambiental, de recerca, etcètera, “que tenen com a denominador comú el fet de ser d’interès general i de ser impulsades des de la iniciativa privada”, com explica la pròpia llei.

 

Aquí un breu resum de les modificacions més rellevants per a les persones que donin suport a les activitats de GAEM.

 

  • Ja que la quantia del micromecenatge passa de 150 a 250 euros, la base de la donació sobre la qual podrà deduir-se el 80% de l’IRPF passa de 150 a 250 euros. En terme concrets, vol dir que en lloc dels primers 120 euros de donació, al donant sortiran gratis els primers 200 euros.
   L’excés sobre 250 euros donarà dret a deduir el 40% (i no el 35% com ara).
  • També les empreses podran estalviar-se una part de l’Impost de societats: concretament, les seves deduccions passaran del 35 al 40%, i la base imposable no podrà excedir del 15% de la base imposable del període impositiu (enfront del 10% actual).
  • L’altra novetat és que es redueixen de 4 a 3 els exercicis en els quals un donant ha de realitzar donatius a la mateixa entitat per a augmentar els percentatges de deduccions. D’aquesta manera, el tercer any que s’efectuï una donació a una mateixa entitat per import igual o superior als anys anteriors, el percentatge de deducció seria del 45% en lloc del 40% en el cas de persones físiques, i del 50% (en lloc del 40%) per a persones jurídiques.
  • La nova llei introdueix el concepte de donació fiscalment deduïble quan hi hagi una cessió d’ús de mobles i immobles en el marc de la donació de drets.
  • També s’amplia el concepte de conveni de col·laboració empresarial, de manera que sigui possible incloure les aportacions en espècie, inclosa la prestació gratuïta de serveis. L’entitat beneficiària del mecenatge es compromet a difondre per escrit la participació del col·laborador, el qual també podrà fer difusió d’ella. Les despeses incorregudes en aquestes prestacions són deduïbles.
  • La nova norma preveu que no es perdi “el caràcter irrevocable, pur i simple dels donatius, donacions i aportacions en aquells supòsits en els quals el donant pogués rebre una menció honorífica o un reconeixement reputacional, per la seva mera condició de donant, sempre que tal esment o reconeixement manqui de rellevància econòmica, de manera que no pugui ser considerada una contraprestació”. En termes pràctics, es permet que el donant obtingui retorns simbòlics (contraprestació de béns o serveis), sempre que no superin el 15% del valor de la donació amb un límit màxim de 25.000 euros.
  • S’apliquen exempcions de tributs de competència local als béns d’entitats sense ànim de lucre.

 

Dins de tres anys, el govern haurà de presentar un informe al Congrés per a valorar aquests canvis i proposar eventuals esmenes.

 

Luca Tancredi Barone