Prevalencia esclerosis múltiple en Ourense

Orense té la major prevalença de EM a Espanya

La prevalença de l’esclerosi múltiple a Orense se situa en nivells similars als d’altres països amb taxes ”altes”, com els països nòrdics o anglosaxons. Malgrat això, cal recordar que Espanya és considerada una àrea d’alta prevalença en EM, ja que es donen, de mitjana, més de 100 casos per 100.000 habitants.

rehabilitación cgontivia

La rehabilitació cognitiva en l’esclerosi múltiple

Els problemes de memòria, atenció i processament de la informació són símptomes comuns de l’esclerosi múltiple; que no solen ser tractats directament a través de la medicació. Per això existeixen programes de rehabilitació cognitiva, que mitjançant exercicis mentals i físics, pretenen recuperar algunes funcions cerebrals.

caída esclerosis múltiple

Reduir el risc de caiguda amb esclerosi múltiple

Els símptomes de l’esclerosi múltiple són molt variats, però solen incloure fatiga, espasmes musculars, espasticitat, dolor i pèrdua d’equilibri. Tots ells contribueixen al fet que un acte tan quotidià com caminar es converteixi en tot un repte; i al fet que el risc de caiguda per a persones amb esclerosi múltiple sigui més alt que la població general.

Participar en un ensayo clínico

Què suposa participar en un assaig clínic?

Participar en un assaig clínic pot ser una oportunitat per a les persones afectades d’esclerosi múltiple; però també comporta una sèrie de riscos que és recomanable conèixer. Primerament, existeixen diferents tipus d’assajos clínics, que poden anar enfocats a investigar diversos elements de la malaltia.

biomarcadores avance esclerosis múltiple

Biomarcadors per a predir l’avanç de la EM

Els biomarcadors en sang es confirmen com un mètode eficaç, ràpid i barat de predir l’evolució de l’esclerosi múltiple. La revista científica Neurology publica un estudi en el qual s’ha aconseguit predir l’avanç de l’esclerosi múltiple durant l’any següent gràcies a una anàlisi de sang.