El impacto del diagnóstico en la persona, familia y entorno

En aquesta sessió el psicòleg Daniele Vasta ha parlat sobre l’impacte del diagnòstic: efectes en la persona amb EM i en el seu entorn familiar, social i professional. La gestió emocional, adaptacions i reorganització de rols (quan és necessari). Daniele viu incloent en la seva vida també una pluridiscapacitat per Esclerosi Múltiple i Colitis Ulcerosa Crònica. És Psicòleg General Sanitari per la Universitat Ramon Llull de Barcelona i Coach. S’ha especialitzat en duel també per malalties cròniques i discapacitat física i orgànica. Pàgina web de Daniele

El impacto del diagnóstico en la persona, familia y entorno

En esta sesión el psicólogo Daniele Vasta ha hablado sobre el impacto del diagnóstico: efectos en la persona con EM y en su entorno familiar, social y profesional. La gestión emocional, adaptaciones y reorganización de roles (cuando es necesario). Daniele vive incluyendo en su vida también una pluridiscapacidad por Esclerosis Múltiple y Colitis Ulcerosa Crónica. Es Psicólogo General Sanitario por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y Coach. Se ha especializado en duelo también por enfermedades crónicas y discapacidad física y orgánica. Página web de Daniele