Cèl·lules sanguínies del cordó umbilical tenen el potencial de promoure la regeneració de la mielina

Les cèl·lules sanguínies del cordó umbilical humà, genèticament modificades, poden ajudar a les cèl·lules del sistema nerviós a regenerar la capa de mielina de les neurones.

 

Aquesta és la conclusió derivada de l’estudi en fase preclínica “Influència de les cèl·lules mononuclears de la sang de cordó umbilical humà genèticament modificades en l’expressió de factors moleculars determinants de les cèl·lules de Schwann en la lesió de la medul·la espinal“, dut a terme per científics de la Kazan Federal University, a Rússia, i publicat a la revista Stem Cells International.

La recerca pot ser de gran ajut en el desenvolupament de noves estratègies de teràpies cel·lulars per a pacients amb lesions medul·lars o malalties desmielinitzants, com l’Esclerosi Múltiple.

Estudis previs han demostrat que les cèl·lules sanguínies del cordó umbilical (en concret les cèl·lules mononuclears) poden ajudar a restaurar l’equilibri del sistema immunitari en el lloc on s’ha produït el dany neuronal i reparar la capa de mielina.

 

 

La mielina és un component estructural important de les neurones. No només protegeix les cèl·lules del dany, sinó que també és essencial per a la transmissió dels impulsos elèctrics que les neurones utilitzen per comunicar-se.

Hi ha dos tipus de cèl·lules responsables de produir la mielina: les cèl·lules de Schwann, en el sistema nerviós perifèric, i els oligodendròcits, en el sistema nerviós central. Aquestes cèl·lules responen a una classe de molècules de senyalització anomenades factors neurotròfics, o NTFS, que promouen la proliferació i migració de les cèl·lules productores de mielina, augmentant la producció d’aquesta.

 

 

 

Amb aquesta idea en ment, l’equip investigador va decidir avaluar el potencial de la combinació de cèl·lules sanguínies del cordó umbilical amb NTFs. Els investigadors van modificar genèticament aquestes cèl·lules sanguínies perquè produïssin dos tipus específics de NTFs neuroprotectors – factors neurotròfics derivats de la línia cel·lular glial i factors de creixement de l’endoteli vascular -, millorant el seu potencial terapèutic.

Per avaluar l’impacte de les cèl·lules modificades genèticament, es van injectar en models de rata de lesió medul·lar, el que va comportar un augment de les cèl·lules de Schwann en les àrees amb dany neuronal. Aquest fet suggereix, per tant, que les cèl·lules sanguínies modificades poden augmentar el nombre de cèl·lules productores de mielina en el lloc on s’ha produït una lesió a les cèl·lules nervioses.

 

Aquests gens, o més en concret, les proteïnes codificades per ells, poden protegir les neurones i exercir una funció de suport per a elles. Per tant, les cèl·lules sanguínies del cordó umbilical serveixen com a transportadors de gens terapèutics.“, va declarar en un comunicat de premsa la doctora Yana Mukhamedshina, responsable del grup de recerca del laboratori de tecnologies mòbils i genètiques de la Universitat de Kazan i coautora de l’estudi.

 

Encara es necessiten més estudis per determinar quins mecanismes de protecció desencadenen les cèl·lules modificades genèticament: si bé promouen una major migració i proliferació de les cèl·lules de Schwann o si susciten la supervivència de les cèl·lules nervioses. Tot i així, aquests resultats suggereixen que les cèl·lules de Schwann poden migrar a una àrea lesionada i contribuir a la producció de mielina, reemplaçant així les funcions dels oligodendròcits en el sistema nerviós central.

 


 

Font original: Genetically Engineered Cells Have Potential to Restore Neuron’s Myelin Sheath, Study Shows_MS News Today