Recolza la investigació

You are here:

Preguntes freqüents

No, no hi ha cap quota mínima de col·laboració. Qualsevol aportació suma per vèncer l’esclerosi múltiple. Fes la teva aportació!

Sí. A la Fundació GAEM no hi ha cap compromís de fidelització.

El 2022, un 46% dels recursos provenen de les aportacions periòdiques de les nostres persones sòcies, un 28% de subvencions públiques i privades, el 26% restant de donacions i activitats de captació.

Sí. Segons la nova llei sobre mecenatge en vigor des del 2024, cada any, pots deduir el 80% de l’import de les quotes o donació fins als 250€, la qual cosa significa que els primers 200€ et sortiran gratis. A partir d’aquesta quantitat, la deducció de l’import restant serà del 40% o del 45%, en cas de fer tres anys seguits col·laborant amb la mateixa entitat.