Descobert un ”interruptor” que podria recuperar la regeneració de la mielina

Un receptor seria el responsable d’activar la regeneració de la mielina i recuperar-se de la malaltia

La recerca biomèdica continua demostrant que és l’únic camí per a trobar una cura per a l’esclerosi múltiple. Aquesta cura està un pas més a prop, gràcies a un estudi de la Clínica Mayo dels Estats Units; encara que encara queda un llarg camí per davant.

Fundació GAEM impulsa la innovació biomèdica per a trobar una cura per a l’esclerosi múltiple i millorar la vida de més de 55.000 persones a Espanya. Dóna suport a la seva labor de recerca i sensibilització sobre aquesta malaltia que no té cura.

L’esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa provocada per la pèrdua de la mielina, una substància que recobreix els axons (la llarga cua final) de les neurones. L’esclerosi múltiple provoca que el propi sistema nerviós de l’afectat ataqui aquestes cèl·lules, que perden la mielina; i no poden transmetre informació de manera normal. Això provoca disfuncions en el sistema nerviós central, des de pèrdua de l’equilibri a problemes cognitius.

Fins al moment, no es coneixia cap mecanisme que permeti recuperar la mielina perduda, la qual cosa converteix a l’esclerosi múltiple en una malaltia incurable. Ara, una recerca ha trobat una espècie d’interruptor molecular que pot ser part de la solució. Els investigadors de la Clínica Maig han aconseguit ”apagar” un receptor anomenat proteasa 1 (PAR1). En estar desactivat, el cos comença a regenerar mielina.

D’aquesta manera, es considera que la proteasa 1 actua com a blocador de la regeneració de la mielina. D’acord amb els investigadors, la recuperació de la mielina després d’apagar aquest receptor ”és molt millor i ocorre ràpidament”. Aquests resultats obren la porta a nous tractaments, però és necessària més recerca per a poder portar aquests descobriments del laboratori fins als pacients.

Els resultats d’aquest estudi apunten al fet que la capacitat de regenerar mielina no es perd en ser diagnosticada d’esclerosi múltiple; si no que es tracta d’una funció que continua activa, tan sols caldria activar-la o potenciar-la amb nous tractaments. En aquest cas, el mal neurològic causat per l’EM podria ser recuperat, una vegada que els la mielina recuperés els nivells previs a la malaltia.

 

 

Font: Conectando Pacientes. Imatge: CDC.