El colesterol de la mielina impedeix la reparació de les neurones en l’esclerosi múltiple

 

El colesterol de la mielina que es desprèn de les neurones danyades en l‘esclerosi múltiple provoca una reacció d’inflamació que impedeix que aquestes mateixes neurones es reparin, segons una investigació de l’Institut Max Planck de Medicina Experimental de Göttingen (Alemanya).

En base als resultats de la investigació amb ratolins presentats avui a la  revista Science, un fàrmac que ajuda a eliminar el colesterol ha estat suficient perquè els animals recuperessin la capacitat de reparar les neurones danyades.
 

Els residus de les cèl·lules danyades causen inflamació i dificulten la regeneració

Para comprender mejor qué ocurre cuando se destruye la mielina, y qué hacer para repararla, los investigadores provocaron lesiones en fibras nerviosas de ratones jóvenes y viejos –concretamente, de tres y de doce meses–. Tal como esperaban, los ratones jóvenes tienen más capa­cidad de reparar la mielina que los viejos.

Per comprendre millor què passa quan es destrueix la mielina, i què fer per reparar-la, els investigadors van provocar lesions en fibres nervioses de ratolins joves i vells -concretament, de tres i de dotze mesos-. Tal com esperaven, els ratolins joves tenen més capacitat de reparar la mielina que els vells.

En estudiar per què, van descobrir que els ratolins vells no eliminen els residus de la mielina de manera tan eficient com els joves. Aquests residus estan fets principalment de colesterol, que és el component principal de la mielina. Qui deuen eliminar-los són els fagòcits, cèl·lules immunitàries responsables de retirar residus de l’organisme.

Segons els resultats dels assajos, els fagòcits es veuen incapaços de processar l’enorme quantitat de colesterol que es desprèn de la mielina en els ratolins vells. Aquesta situació, en principi, és independent del nivell de colesterol que circula en la sang i que està relacionat amb la dieta i l’activitat física.

En els experiments realitzats amb ratolins, un fàrmac anomenat GW3965 que estimula l’eliminació del colesterol ha restaurat la capacitat de reparar la mielina fins i tot en ratolins vells.
 

El descobriment obre la via a millorar els tractaments per a l’esclerosi múltiple

“Una necessitat no coberta per als pacients d’esclerosi múltiple és millorar la remielinització”, és a dir, la capacitat de restaurar la mielina de les neurones, declara per correu electrònic Mikael Simons, director de la investigació.

Encara és massa aviat per saber si aquesta estratègia serà eficaç en malalts d’esclerosi múltiple. Abans, els investigadors han d’analitzar els fàrmacs candidats en animals, i després en assajos clínics amb persones.

 

Llegir la notícia completa a LaVanguardia

 


 

Notícies relacionades: