El deteriorament cognitiu en l’esclerosi múltiple

El deteriorament cognitiu associat a l’esclerosi múltiple no és sempre progressiu, i es pot evitar

 

Un estudi publicat al Journal of Neurology qüestiona la idea que es tenia fins ara del procés de deteriorament cognitiu en persones amb esclerosi múltiple. Tradicionalment s’ha assumit que la pèrdua d’habilitats cognitives era progressiva a mesura que la malaltia avançava, sense que es pogués evitar. Ara en canvi, els resultats d’una recerca mostren que no ha de ser sempre així.

Les estadístiques mostren que dos terços dels afectats d’esclerosi múltiple pateixen algun tipus de deteriorament en les funcions cognitives, com pèrdua de memòria o dificultats per processar informació. Amb l’avanç de l’esclerosi múltiple al llarg del temps, aquestes afectacions a les capacitats cognitives solen empitjorar. Però un grup d’investigadors ha demostrat que poden mantenir-se intactes.

L’estudi ha involucrat a 59 pacients (45 d’ells amb esclerosi múltiple remitent recurrent) en un període de 10 anys, en els que es van realitzar dos tests estandaritzats per comprobar les seves habilitats cognitives. Els resultats han mostrat un deteriorament del 10 % en els afectats d’esclerosi múltiple. Tot i això, en línies generals aquest deteriorament es degut a una pèrdua de memòria verbal. Això significa que la resta de capacitats (memòria espacial i visual, memòria de treball, processament d’informació i flexibilitat cognitiva) es mantenen en bones condicions malgrat l’abanç de l’esclerosi múltiple.

 

La memòria acostuma a ser la més afectada, mentre que la capacitat d’enraonar es manté millor

 

Els resultats també son esperançadors pel fet que no s’ha trobat cap relació directa entre el nombre de brots i el deteriorament cognitiu. A més, l’anàlisi detallada dels casos individuals mostra que determinats afectats van millorar els seus reusltats en comparació amb el test inicial. Alguns participants van fallar en categories diferents del segon test, cosa que pot significar que aquests errors no son sempre provocats per un deteriorament cognitiu associat a l’esclerosi múltiple.

La pèrdua més comú està relacionada amb la memòria, ja sigui verbal, espacial o visual, mentre que la capacitat de processar informació es manté millor al llarg del temps. Tot i això, alguns participants van arribar a mostrar millores en els tests de memòria verbal i de fluidessa verbal. Segons els investigadors, aquestes millores ”poden suposar un efecte de compensació en el cervell davant la pèrdua d’altres funcions cognitives”.

Seran necessàries futures recerques per confirmar i ampliar els resultats d’aquest estudi. No obstant això, aquesta recerca suposa una primera passa per entendre millor el deteriorament cognitiu en afectats d’esclerosi múltiple, i trenca amb l’estigma de que la demència en els afectats és inevitable i progressiva.

Serán necesarias futuras investigaciones para confirmar y ampliar los resultados de este estudio. No obstante, esta investigación supone un primer paso para entender mejor el deterioro cognitivo en afectados de esclerosis múltiple, y rompe el estigma de que la demencia en los afectados es inevitable y progresiva.

 

Font: Multiple Sclerosis News Today

Paper original: A longitudinal study of cognitive function in multiple sclerosis: is decline inevitable?