El tractament amb ibudilast retarda l’atròfia cerebral en l’esclerosi múltiple progressiva

Un assaig clínic en fase II demostra que ibudilast frena la disminució del volum cerebral a gairebé la meitat, aconseguint una desacceleració “sense precedents” en l’esclerosi múltiple progressiva

 

 

Els resultats d’un assaig clínic en fase II dut a terme per la Clínica Cleveland als Estats Units, publicats recentment a la revista New England Journal of Medicine, revelen que el fàrmac ibudilast disminueix la progressió de l’atròfia cerebral en pacients amb esclerosi múltiple progressiva en un 48% enfront al placebo.

L’estudi SPRINT-MS (NCT01982942), que es va desenvolupar durant dos anys amb 255 pacients amb esclerosi múltiple progressiva, també va mostrar que els principals efectes secundaris d’ibudilast van ser símptomes gastrointestinals i mal de cap.

L’esclerosi múltiple progressiva s’associa amb l’empitjorament gradual dels símptomes i l’augment de la discapacitat. Habitualment, es dóna després de l’EM remitent recurrent, per a la qual existeixen més d’una dotzena de tractaments aprovats. No obstant això, cap ha demostrat una eficàcia consistent per desaccelerar la progressió de la discapacitat en pacients amb EM progressiva, particularment en aquells sense evidència d’inflamació activa.

“Malgrat que és necessari un assaig clínic fase III més ampli per confirmar aquests descobriments, aquest prometedor estudi ofereix a les persones amb esclerosi múltiple progressiva, que actualment no tenen moltes opcions de tractament, una esperança d’estar un pas més a prop d’una possible teràpia”, ha conclòs Robin Conwit, director de programa a l’Institut Nacional de Trastorns Neurològics i Accidents Cerebrovasculars d’Estats Units (NINDS, per les seves sigles en anglès).

El següent pas és avaluar si la reducció de l’atròfia cerebral afecta el pensament, la marxa i altres problemes associats a l’EM. A més, els estudis futurs han d’examinar si ibudilast retarda la progressió de la discapacitat en pacients amb esclerosi múltiple.

 

Ibudilast

Ibudilast, anteriorment conegut com MN-166, un fàrmac oral amb activitat en diverses vies biològiques, va ser desenvolupat per MediciNova i aprovat al Japó el 1989 per al seu ús en l’asma i accidents cerebrovasculars.

La seva activitat es basa en la supressió de tres citocines que promouen la inflamació: IL-1ß, TNF-a i IL-6. S’ha suggerit que la teràpia té un efecte neuroprotector en l’EM remitent recurrent.

També s’està estudiant als Estats Units per al tractament potencial de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i l’addicció a les drogues.

 


 

Fonts principals d’informació:

Notícies relacionades: