Els riscos de fumar amb esclerosi múltiple

El tabac pot accelerar l’avanç de l’esclerosi múltiple i fins i tot reduir l’efectivitat de la medicació

Fumar té multitud d’efectes perjudicials per a la salut de les persones, i especialment per a aquelles afectades d’esclerosi múltiple. Si bé encara es desconeix l’origen de l’esclerosi múltiple, sí que es reconeix que existeixen dos factors que provoquen el seu desenvolupament. El primer factor de risc és genètic, ja que persones amb casos d’esclerosi múltiple en la família són més propenses de ser diagnosticades amb EM. El segon té a veure amb factors externs i ambientals, com el tabac.

La gran majoria d’estudis demostren que fumar a esclerosi múltiple comporta efectes negatius tant per a la salut general de l’afectat com per a l’avanç de la malaltia. Aquests estudis apunten al fet que els fumadors amb esclerosi múltiple presenten majors nivells de discapacitat que aquells no fumadors. A més, el tabac accelera l’evolució de la malaltia, de remitent recurrent a secundària progressiva.

Cada any fumant pot accelerar fins a un 4,7% en comparació amb afectats no fumadors. Les persones fumadores amb esclerosi múltiple també solen mostrar un major nivell d’atròfia cerebral en les ressonàncies magnètiques. Un dels efectes més perjudicials és la reducció de l’efectivitat de la medicació.

No obstant això, els resultats dels estudis indiquen que els efectes del tabac afecten de manera diferent segons el tipus d’esclerosi múltiple. Així, les persones amb EM primària progressiva no mostren un empitjorament de la malaltia a causa del tabac. Això podria significar que el tabac té un efecte inflamatori en el sistema nerviós, la qual cosa afecta l’evolució de l’esclerosi múltiple remitent recurrent i la seva posterior progressió a la secundària progressiva.

Malgrat els nombrosos estudis sobre la influència del tabac en l’esclerosi múltiple, encara existeixen diversos interrogants sobre com afecta de manera concreta. En un estudi realitzat a Noruega, per exemple, es va demostrar que la nicotina, aïllada dels compostos tòxics del tabac, pot ajudar a reduir els símptomes de l’esclerosi múltiple. Una major inversió en recerca és necessària per a conèixer amb exactitud aquests resultats.

 

Font: Smoking and disability progression in multiple sclerosis.