Joaquim Trias

Joaquim Trias

Fundador de JTPS Consulting

Joaquim Trias Puig-Sureda és un dels noms més importants dins del sector de la biotecnologia als Estats Units, amb més de 20 anys d’experiència en el desenvolupament de la biotecnologia a Silicon Valley. Ha ajudat a la creació d’empreses com Microcide Pharmaceuticals, Vicuron (adquirida per Pfizer), Peninsula (comprada per Johnson & Johnson), Anthera, Tetraphase, Arixa i BHV Partners.