És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Mª Carmen té experiència en l’àmbit de l’empresa multinacional i en Auditoria Interna, ha realitzat aquestes funcions per a l’empresa química Dupont de Nemours, principalment a les àrees de negoci que l’empresa té a Europa. En dependència de la Direcció General del Departament Financer Europeu (Geneve), ha participat en l’elaboració de pressupostos europeus i el seguiment posterior, també ha exercit funcions de Controlling intern per al departament de Control de Gestió de l’empresa Antonio Puig S.A. on ha realitzat control pressupostari de diverses línies de negoci. Així mateix, ha estat responsable de diverses funcions de Reporting financer a la Direcció General de lempresa. Actualment és membre del Patronat Fundador de la Fundació GAEM.