És diplomada en Infermeria i Fisioteràpia per la Universitat de Barcelona, a més, ha realitzat diversos cursos a l’àmbit de la salut. També ha impartit diferents ponències entre les quals destaquen: “Preparació tècnica del Fisioterapeuta”, a les Jornades Nacionals d’Infermeria i “Rehabilitació de l’hemiplexica” al Curs d’iniciació a la Rehabilitació Mèdica. La Rosa disposa d’una àmplia experiència en la seva especialització, infermeria i fisioteràpia i com a professora de les mateixes disciplines. Actualment treballa com a infermera de zona a l’àrea de Barcelona ciutat i practica les seves aficions, la música i la informàtica. Rosa se sent molt vinculada a GAEM a causa de la seva professió i la seva experiència en el tractament de pacients amb afeccions neurològiques.