Barcelona i el talent global

Pablo Villoslada, professor adjunt de la Universitat de Stanford i membre del Comitè Científic de l’Acceleradora GAEM, explica els ingredients que fan de Silicon Valley el primer pol tecnològic mundial i com Barcelona podria estar al capdavant de la societat del coneixement.

Actualització dels projectes de l’Acceleradora GAEM

Mitjançant la nostra Acceleradora de projectes biomèdics, hem invertit prop de 2 milions d’euros en variats projectes d’innovació. Busquem nous projectes d’innovació que compleixin l’objectiu d’impulsar la translació de projectes cientíticos a solucions per al tractament de l’esclerosi múltiple i pel benestar de les persones afectades.

terapias modificadoras y la COVID-19

El que sabem de les teràpies modificadores i la COVID-19

Son muchas las dudas que despierta la pandemia de COVID-19 en las personas afectadas de esclerosis múltiple. Por desgracia, las respuestas son pocas, pues aún existen datos fiables sobre cómo afecta el coronavirus a las personas con EM. Tampoco se conoce el papel que juegan las terapias modificadoras de la enfermedad en caso de contagio; será necesaria una mayor investigación hasta obtener resultados concluyentes.