Esclerosi múltiple i memòria

La discapacitat cognitiva, inclosos els problemes de memòria, és un símptoma comú de l’esclerosi múltiple que pot afectar substancialment la qualitat de vida d’una persona. Un nou projecte de recerca buscarà comprendre millor els processos biològics que generen problemes de memòria en persones amb esclerosi múltiple.

El deteriorament cognitiu en l’esclerosi múltiple

Les estadístiques mostren que dos terços dels afectats d’esclerosi múltiple pateixen algun tipus de deteriorament en les funcions cognitives, com pèrdua de memòria o dificultats per processar informació. Amb l’avanç de l’esclerosi múltiple al llarg del temps, aquestes afectacions a les capacitats cognitives solen empitjorar, però un grup d’investigadors ha demostrat que poden mantenir-se intactes.