Fundació GAEM a la revista de la Societat Catalana de Neurología

Entrevista amb el president de Fundació GAEM, Vicens Oliver

 

https://scneurologia.cat/entrevista-fundacio-gaem/   30.05.2020