Fundació GAEM, assessor en el projecte ‘MultipleMS’: medicina personalitzada per a l’Esclerosi Múltiple

  • El projecte ‘MultipleMS’ busca desenvolupar estratègies de medicina personalitzada per trobar nous i millors tractaments per als pacients amb Esclerosi Múltiple

  • Vicens Oliver, president de Fundació GAEM, col·labora com a assessor extern en representació dels pacients d’Esclerosi Múltiple

 

El projecte ‘MultipleMS‘, iniciat el 2017, compta amb la participació d’universitats i empreses de 12 països europeus i dels EUA que uneixen esforços per adaptar els protocols de desenvolupament i aplicació de teràpies per a l’esclerosi múltiple de forma individualitzada per a cada pacient.

Entre els integrants del consorci internacional del projecte, que té la seva seu principal a l’Institut Karolinska d’Estocolm, es troba l’IDIBAPS (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer), on Fundació GAEM desenvolupa el seu assaig de tolerància immune.

 

 

“Creiem que l’esclerosi múltiple pot ser vençuda. Som un grup divers de científics i metges amb un objectiu comú: millorar la vida de les persones amb EM. En el projecte MultipleMS, entrecreuarem els historials mèdics exclusius de cada persona amb EM per dibuixar un detallat retrat molecular de la malaltia. Durant els propers cinc anys farem servir aquest retrat molecular per desenvolupar noves formes d’aturar la malaltia i per establir els protocols que permetin triar la teràpia personalitzada més adequada per a cada pacient.”

 

Per assolir el seu objectiu, la Comissió Europea ha atorgat un pressupost de 15 millons d’euros a ‘MultipleMS’, el nom del qual representa els múltiples factors genètics i no genètics en EM, determinats mitjançant un enfocament multi-òmic per accelerar la medicina personalitzada.

Si bé la causa de l’esclerosi múltiple encara no es coneix, és ben sabut que tant els factors genètics com ambientals juguen un paper en l’etiologia – estudi de l’origen de les causes – de la malaltia. Investigadors del projecte MultipleMS han demostrat que hi ha 238 variants genètiques associades a una major susceptibilitat de desenvolupar EM que, combinades amb factors relacionats amb l’estil de vida, poden incidir en un augment del risc de patir la malaltia. No obstant això, malgrat els progressos dels últims anys, els mecanismes exactes d’aquests factors, i especialment la seva interrelació, es desconeixen encara en gran mesura, el que dificulta el coneixement del potencial de la medicina personalitzada per a l’EM.

El principal objectiu de ‘MultipleMS’ és, per tant, desenvolupar noves estratègies de medicina personalitzada per a les persones amb esclerosi múltiple, mitjançant la identificació de subgrups de pacients (usant tant anàlisis genètiques com no genètiques) amb característiques comuns respecte a la gravetat i progressió de la malaltia, i a llur resposta als tractaments.

Per aconseguir aquest objectiu, es determinarà la combinació de proves clíniques, biològiques i d’estil de vida que ajudi a predir el curs clínic, classificant els pacients en base a llur risc i resposta terapèutica als fàrmacs disponibles, i a identificar els biomarcadors necessaris per al desenvolupament de nous tractaments més eficaços per a l’EM.

 


Web oficial de ‘MultipleMS’: http://www.multiplems.eu

Twitter de ‘MultipleMS’: @MultipleMS_EU

Facebook de ‘MultipleMS’: www.facebook.com/multipleMS


 

Notícies relacionades: