Fundació GAEM i la seva Acceleradora de projectes per la Innovació Responsable

Fundació GAEM i la seva Acceleradora de projectes participen en el projecte europeu COMPASS, un programa europeu destinat a fomentar la Innovación i Recerca Responsables (RRI) en tres camps clau d’innovació: Salut, Nanotecnologia i TIC

 

Fundació GAEM i les empreses de la seva Acceleradora de projectes de recerca biomèdica (Mint Labs i Ankar Pharma) participen, de la mà de Fundació “la Caixa”, un dels set partners de COMPASS, en aquest projecte europeu que pretén recopilar i mostrar les evidències dels beneficis d’integrar la RRI en els sistemes d’innovació existents en la indústria europea.

L’objectiu de COMPASS es promoure una gestió responsable, sostenible i inclusiva de les activitats de R+D+i (Recerca, Desenvolupament i innovació) en les empreses altament innovadores (PIMEs en particular).

Així mateix desitja fomentar la col·laboració en tres camps clau d’innovació: Salut, Nanotecnologia i TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

El programa vol involucrar a la indústria, la recerca i la societat civil en els processos de co-creació des dels inicis, per assegurar la utilitat, viabilitat i apropiació dels resultats entre les indústries interessades.

L’objetiu final de COMPASS és posar en marxa en els propers tres anys una plataforma interactiva en línia, COMPASS per la Innovació Responsable, que proporcionarà una sèrie d’eines i serveis adaptats a les necessitats de les PIMEs:

  • Fulls de ruta d’RRI per als tres camps d’innovació en salut, nanotecnologia i TIC.
  • Una eina d’autoverificació d’innovació responsable per a les pimes.
  • Materials de capacitació i tutorials audiovisuals, guies temàtiques curtes, recursos addicionals i materials promocionals.
  • Orientació adaptada a les necessitats de les empreses innovadores, en particular les pimes.

Fundació GAEM, Mint Labs i Ankar Pharma estan col·laborant, juntament amb d’altres reputades empreses innovadores en els camps de salut, nanotecnologia i TIC, en la recopilació i elaboració dels materials necessaris per a l’adaptació de la plataforma COMPASS a la realitat de la innovació en las empreses espanyoles.