Fundació GAEM participa en les reunions a Espanya de el projecte europeu Lifebrain

S’inicia el projecte Lifebrain, que pretén identificar factors ambientals, socials, ocupacionals i d’estil de vida que influencien la salut cerebral

 

El projecte Lifebrain, una iniciativa de 5 anys finançada pel programa de la Unió Europea H2020, té com a objectius entendre com aquests factors afecten el desenvolupament de el cervell, la funció cognitiva i la salut mental durant les diferents etapes de la vida. Lifebrain integra dades de 6.000 participants realitzats en 11 estudis de neuroimatge europeus en 7 països.

El projecte està coordinat per la Universitat d’Oslo i inclou 14 partners de 8 països, entre ells la Universitat de Barcelona. Els països participants són Noruega, Dinamarca, Suècia, Gran Bretanya, Alemanya, Països Baixos i Espanya.

Fundació GAEM ha estat convidada, com a organització de pacients dedicada a la investigació neurològica, a les reunions preparatòries per a la participació espanyola.

El fonament de el projecte Lifebrain és que un major coneixement sobre els factors de risc i protecció que influeixen en la salut de el cervell permetrà una millor prevenció de malalties mentals i trastorns neurodegeneratius a Europa i arreu del món. Una millor salut de el cervell significa una funció cognitiva millorada en la infància, l’adolescència i l’edat adulta, i un inici tardà de la demència. Una millor salut del cervell també significa una menor necessitat d’atenció mèdica i una millor capacitat de treball.

Lifebrain integra dades de 6000 participants europeus, recopilats en 11 estudis europeus d’imatges cerebrals de 7 països. Lifebrain també té com a objectiu recopilar dades addicionals i mostres biològiques d’alguns participants en el projecte.

Lifebrain convida a el públic a influir en el procés d’investigació mitjançant la participació activa d’organitzacions de pacients, legisladors, centres clínics i d’investigació. Es promou també la participació individual, mitjançant l’Enquesta Global de Salut Cerebral.

El projecte proporcionarà base d’evidència per a la prevenció i intervenció, millorant la pràctica clínica i les polítiques de salut pública per al cervell, la funció cognitiva i la salut mental.

 

Gràfic de les fases de desenvolupament del projecte Lifebrain