DONEM SUPORT A LA RECERCA

”Tot el nostre esforç orientat a un únic objectiu, curar l’Esclerosi Múltiple”

La Fundació GAEM accelera projectes de les següents tipologies:

 • Fàrmacs innovadors i teràpies avançades.
 • Nous biomarcadors pel diagnòstic.
 • Dispositius mèdics i apps (salut) que millorin la qualitat de vida.

En biomedicina, la creació de noves teràpies o medicaments, biomarcadors i dispositius mèdics implica un procés de recerca i desenvolupament (R + D) molt llarg i costós en el qual molt pocs productes arriben al pacient. El nostre objectiu principal és escurçar sensiblement el temps d’arribada al pacient.

Fàrmacs

Biomarcadors

Dispositius mèdics

Apps e-health

ACCELERADORA DE PROJECTES

L’Acceleradora de Projectes en Esclerosi Múltiple és el nostre vehicle per fer innovació biomèdica. Ens permet accelerar el procés que va des de l’investigació bàsica fins la societat, des del laboratori fins el pacient.

 

L’Acceleradora GAEM és un model únic a Europa entre les entitats que donen suport als afectats d’Esclerosi Múltiple.

El flux d’entrada de l’Acceleradora es detalla en el següent esquema:

Procedents de crides i de contactes, els projectes de ciència bàsica es presenten al Comitè Científic de GAEM.

Amb potencial de ser convertibles en teràpies, biomarcadors o
millores de qualitat de vida.

A mig termini
(3-7 anys).

Finançables amb model biotech.

Amb equip emprenedor.

Creació d’equip emprenedor.

Mentorització.

Pla de negoci.

Finançament.

Creació d’aliances.

PROJECTES EN CURS

Projecte de Teràpia Cel·lular de Tolerància Immune “TolDec EM/NMO”

Esclerosis Múltiple y Neuromielitis ÓpticaProjecte realitzat per l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i l’Hospital Clínic de Barcelona.

Incorporació a l’Acceleradora GAEM: any 2012.

Infografia projecte

La Teràpia Cel·lular de Tolerància Immune utilitza cèl·lules dendrítiques del propi pacient, tractades amb pèptids de la mielina per regular l’atac autoimmune sobre la mielina.

Es tracta d’una tècnica de medicina personalitzada, pionera a nivell mundial, que busca obtenir major eficàcia i minimitzar els efectes secundaris.

La teràpia Antigen Específica amb cèl·lules dendrítiques té dos objectius principals:

 • Modular les defenses del pacient d’una manera molt específica i selectiva, per frenar la inflamació causada per l’esclerosi múltiple sense alterar la resta de les defenses.
 • Minimitzar els efectes adversos del tractament (gràcies a l’ús de cèl·lules pròpies del pacient) respecte a les teràpies disponibles en l’actualitat.

Fase Clínica:

Al juny de 2015 es va iniciar la Fase clínica Ib amb 12 pacients amb esclerosi múltiple progressiva, remitent recurrent i amb Neuromielitis Òptica, per avaluar la seguretat del tractament.

En 2018 es va iniciar una ampliació de la Fase clínica Ib amb 10 pacients, l’objectiu de la qual era confirmar la seguretat del tractament amb una única dosi escollida i avaluar certs marcadors bioquímics rellevants de neuroinflamació.

Es preveu finalitzar l’ampliació de la Fase Ib al 2019 i, en funció dels resultats obtinguts, s’iniciaria la Fase clínica II que permetria determinar l’eficàcia del tractament en persones i prosseguir amb l’avaluació de la seva seguretat.

Les dades preclíniques demostren que els pèptids de mielina s’incorporen en el 90% de les cèl·lules tractades, millorant la severitat de l’esclerosi múltiple en models animals, i no presenten efectes tòxics.

Les dades de la fase clínica Ib, finalitzada al maig de 2017, demostren la seva seguretat en l’administració a persones.

Es creu que aquest tractament evitaria la progressió de la malaltia, ja que les cèl·lules pròpies del pacient, ja tractades, no presentarien la reacció d’atac autoimmunitari a la capa de mielina. S’evitaria per tant el deteriorament de la mielina, i les conseqüents seqüeles físiques i cognitives causades per l’esclerosi múltiple.

El Comitè Científic creat específicament per aquest projecte està format per:

Dr. Pablo Villoslada (President): és Director de la patogènesi en EM i terapèutica del grup IDIBAPS, Coordinador Nacional de la Xarxa Espanyola d’Excel·lència de l’Esclerosi Múltiple (REEM) a l’Institut de Salut Carlos III, membre del Consell Assessor Científic de la Societat Internacional de Neuroimmunologia, membre del Consell Assessor Científic de l’Esclerosi Múltiple a l’enfocament de les societats d’EM Federació Internacional, membre del consell de redacció de la revista PlosOne i membre de l’Acadèmia Americana de Neurologia, la Societat Internacional de Neuroimmunologia, l’Associació Americana per a l’Avanç de la Ciència, la Societat Espanyola de Neurologia i la Societat Catalana de Neurologia. Les seves línies d’investigació es focalitzen en l’anàlisi de la biologia de sistemes de malalties neurològiques i l’estudi translacional en Neurologia: noves teràpies i biomarcadors. El Dr. Villoslada compta amb diversos premis i mencions i ha realitzat diverses publicacions en revistes científiques.

Prof. Dr. Roland Martin: és un expert reconegut internacionalment en els àmbits de l’esclerosi múltiple i la Neuroimmunologia amb un enfocament en la funció i el desenvolupament de nous tractaments immunològics. Anteriorment, va treballar a les universitats de Würzburg i Tubinga (Alemanya), els Instituts Nacionals de Salut, Bethesda (EUA), el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Barcelona), la Universitat d’Hamburg (Alemanya), i actualment està treballant al Departament de Neuroimmunologia i investigació d’EM a la Universitat de Zurich (Suïssa). El focus de la seva investigació és comprendre millor l’heterogeneïtat de la malaltia de l’esclerosi múltiple utilitzant tècniques d’imatge (ressonància magnètica i tomografia de coherència òptica), marcadors biològics i la funció motora. S’examinen els mecanismes de la malaltia de l’esclerosi múltiple amb especial èmfasi en immunologia cel·lular i bioquímica. Ell s’especialitza en les àrees de necessitats mèdiques no cobertes de l’EM, com neuroprotecció, la inducció de la tolerància i teràpies regeneratives.

Prof. Dr. Lawrence Steinman: és Professor de Neurologia, Ciències Neurològiques i Pediatria a la Universitat de Stanford, també va ser President del Programa de Stanford en Immunologia des de l’any 2001 fins al 2011. La seva línia de recerca es centra en el que provoca les recaigudes i remissions en l’EM i a la NMO, i la recerca d’una teràpia antigen específica. A més, està desenvolupant una petita molècula terapèutica en assajos per a la malaltia de Huntington. Va ser l’autor principal de l’article publicat l’any 1992 que va portar a la creació del medicament Tysabri, aprovat per a la malaltia de Crohn i l’EM. El Prof. Steinman té nombroses patents, més de 40. També va ser el cofundador de diverses empreses de biotecnologia. Ell va ser el director de Centocor des de 1988 fins a la seva venda a Johnson & Johnson.

Dr. Christian Von Buedingen: és guanyador del Premi Helmut Bauer per a la recerca en Enginyeria a la Universitat de Göttingen (Alemanya). El seu treball va ser recolzat pel NIH / NINDS, la Societat Nacional d’Esclerosi Múltiple, la Fundació Nancy Davis per a la Recerca en EM, Small Ventures, EUA / La Fundació Brass Family, a través d’una donació de la Fundació Rachleff Family, i a través de col·laboracions científiques amb la indústria (Roche, Genentech, Pfizer). És un metge-científic i va ser professor distingit en neurologia a l’UCSF III entre 2009 i 2016. La seva recerca es centra en les cèl·lules B i la immunitat mediada per anticossos en els trastorns relacionats amb l’esclerosi múltiple. Va ser proveïdor de clínica al Centre d’Esclerosi Múltiple de l’UCSF des del 2009 fins al 2014. Des del 2016 té una posició en medicina translacional (Neurociència) a l’USCF (Suïssa).

Prof. Dr. Heinz Wiendl: va estudiar psicologia i medicina i ha estat investigador de diversos centres i universitats d’Alemanya, en diferents departaments, entre els quals destaquen: el de neuroimmunologia i neurologia. Va ser professor de Neurologia i Cap del Grup d’Investigació Clínica per l’esclerosi múltiple i Neuroimmunologia a la Universitat de Würzburg (Alemanya), Professor i Cap del Departament de Neurologia de malalties inflamatòries del sistema nerviós i neuro oncologia a la Universitat de Münster (Alemanya) i Degà de Recerca i Joves Científics de la Facultat de Medicina de Münster. Les seves línies d’investigació es focalitzen en la penetració de leucòcits de la barrera hematoencefàlica, les interaccions funcionals entre el sistema immunològic i el sistema nerviós i el mecanisme de TREK1 intervingut per la transmigració dels limfòcits T a través de la barrera hematoencefàlica.

Aquest projecte està finançat per:

Desenvolupat per:

clinicidibaps

Projecte AT01

Accure Therapeutics sorgeix de la fusió de Bionure, una start-up sorgida de l’entorn de l’Hospital Clínic de Barcelona / IDIBAPS, amb seu a Barcelona i San Francisco (USA), amb Iproteos.

Incorporació a l’Acceleradora GAEM: any 2016.

♦ Pàgina web d’Accure Therapeutics.

OCS-05 (abans ACT-01 i BN201) és la primera molècula de la seva classe que té la doble capacitat de protegir les neurones i regenerar la mielina danyada mitjançant un nou mecanisme d’acció, el qual li confereix el potencial de prevenir el dany axonal i promoure la supervivència de les cèl·lules neuronals.

El projecte va finalitzar la Fase de desenvolupament preclínic (en models animals) i la Fase preclínica regulatòria al 2017.

Al 2018-2019 es completa amb èxit la Fase clínica I (en persones), en la què s’avalua la seguretat, la tolerabilitat i la farmacocinètica de BN201, en dosi única i múltiples subministrades a voluntaris sans.

Accure Therapeutics preveu iniciar la Fase clínica II al 2020, per tal de provar l’eficàcia de BN201 com a neuroprotector i inductor de la remielinització, després d’aconseguir els fons necessaris mitjançant l’actual campanya de crowdfunding “Múltiples Motivos”. Aquest mateix any es consolida el pas de Bionure a Accure Therapeutics.

El 2022, Accure Therapeutics signa un acord de llicència amb Oculis per al desenvolupament i comercialització d’ ACT-01, que passa a denominar-se OCS-05.

Els resultats obtinguts en models animals demostren una reversió significativa de la pèrdua de neurones, danys axonals i desmielinització en diferents models d’EM.

Aquest medicament suposaria un efecte neuroprotector, recuperar la població cel·lular i promoure la remielinització d’aquestes cèl·lules, per la qual cosa es podrien aturar alguns efectes de la malaltia.

Aquest projecte està desenvolupat per:

 

 

Projecte mentoritzat per:

Plataforma de Neuroimatge en 3D

QMENTA és una start-up especialitzada en ciència i enginyeria, pionera en la creació de neuroimatges en 3D per al diagnòstic mèdic.

Incorporació a l’Acceleradora GAEM: juny de 2017.

♦ Pàgina web de QMENTA

(fer clic a la imatge per veure vídeo)

La plataforma de neuroimatge de QMENTA neix de la necessitat de millorar el processament i la interpretació de les imatges cerebrals dels pacients obtingudes a partir de ressonàncies magnètiques, TACS i radiografies.

La missió d’aquesta empresa, especialitzada en l’ús i desenvolupament de les últimes tecnologies en el tractament de la imatge, és millorar el diagnòstic precoç i accelerar el descobriment de noves teràpies per a les malalties cerebrals mitjançant l’anàlisi de la neuroimatge en 3D.

Combinant les diferents tècniques de diagnòstic per imatge, QMENTA elabora mapes tridimensionals detallats del cervell humà que permeten:

 • Identificar les regions danyades i avaluar el grau de desmielinització
 • Detectar si hi ha una relació entre les regions afectades
 • Fer seguiment de l’evolució dels símptomes de la malaltia i els efectes secundaris dels tractaments

S’han realitzat uns primers estudis i s’està en procés de validació i refinament de la tecnologia per a la seva futura aplicació en pacients amb EM.

La plataforma de neuroimatge en 3D és una eina biomèdica de gran valor i ajut per als especialistes mèdics, que els permet:

 • Millorar el diagnòstic de malalties cerebrals de forma no invasiva
 • Optimitzar el procés de desenvolupament d’un fàrmac i accelerar els assaigs clínics
 • Interpretar amb major rapidesa i fiabilitat la informació sobre els pacients, fent possible la personalització i millora dels tractaments

L’objectiu final de la col·laboració entre QMENTA i la Fundació GAEM és millorar el diagnòstic dels afectats per l’EM i seguir detalladament l’evolució de les lesions cerebrals causades per la malaltia, així com els efectes secundaris dels tractaments.

D’aquesta manera, es facilita el diagnòstic precoç de la malaltia i es podrà personalitzar al màxim les teràpies, en funció de com es manifesti la malaltia a cada persona.

Acceleradora GAEM: s’incorpora Mint Labs, plataforma pionera de neuroimatge 3D

. Conferència al Volem Saber VI“Visions del cervell: la neuroimatge està transformant el diagnòstic i el tractament de l’esclerosi múltiple”, Paulo Rodrigues, CEO de Mint Labs

. Participació de QMENTA i Fundació GAEM en el projecte europeu Responsible Innovation COMPASS (Innovació Responsable), per mediació de la Fundació “la Caixa”

Aquest projecte està desenvolupat per:

Projecte mentoritzat per:

Estudi sobre biomarcadors en sang

Recerca per detectar biomarcadors en sang de l’esclerosi múltiple

IDIBGI – Institut de Recerca Biomèdica de Girona

Incorporació a l’Acceleradora GAEM: a l’abril de 2019

♦ Pàgina web de l’IDIBGI

Existeix evidència científica que tant els factors genètics com els ambientals influeixen en la patogènesi de l’esclerosi múltiple. L’epigenètica és un factor clau per entendre la relació entre els gens i l’ambient i, en conseqüència, l’origen de l’EM.

Aquesta investigació se centra en l’estudi epigenètic de tipus cel·lulars homogenis del sistema immune (limfòcits B i T) en el moment del diagnòstic de la malaltia i en etapes més progressives de la mateixa.

La hipòtesi de treball es basa en què canvis epigenètics en aquests tipus cel·lulars poden facilitar la manifestació clínica i la progressió de l’EM.

Aquest estudi té 3 objectius principals:

 • Determinar el perfil epigenètic d’aquests tipus cel·lulars procedents de sang perifèrica, en pacients recentment diagnosticats i en etapes més progressives de la malaltia.
 • Validar els resultats obtinguts en sang a nivell del líquid cefaloraquidi i del sistema nerviós central.
 • Determinar biomarcadors de la malaltia en el moment del diagnòstic i en les fases progressives de la malaltia, a fi de poder predir l’evolució de la malaltia i les potencials dianes terapèutiques.

Es tracta d’un projecte de recerca bàsica on s’estudien les poblacions limfocitàries procedents de 10 pacients de recent diagnòstic i 10 controls sans, aparellats per edat, sexe i nivell d’estudis, així com les de 10 pacients amb EM secundària progressiva.

La validació dels resultats es farà tant en líquid cefaloraquidi com en teixit cerebral de donants ja morts amb EM. Per a l’estudi epigenètic de les poblacions de limfòcits s’utilitzaran tècniques d’avantguarda basades en la seqüenciació massiva.

Poder predir mitjançant una senzilla extracció de sang com evolucionarà el pacient, quants brots tindrà i amb quina freqüència patirà aquests brots en el curs de la malaltia, i avançar en el disseny de tractaments farmacològics personalitzats que reverteixin les alteracions epigenètiques observades en pacients amb EM.

La recerca sobre biomarcadors epigenètics aportarà a la pràctica clínica més eines per poder predir l’evolució de la malaltia. El disseny de fàrmacs dirigits a corregir l’epigenètica de les cèl·lules del sistema immune permetrà evitar la reacció autoimmune, la neurodegeneració i per tant la progressió de l’EM.

Aquest projecte està desenvolupat per:

Projecte mentoritzat per:

Ala Diagnostics

ALA Diagnostics és una start-up biotecnològica que busca desenvolupar un kit de diagnòstic de l’esclerosi múltiple més econòmic, de fàcil implementació i menys invasiu que els existents actualment.

Incorporació a l’Acceleradora GAEM: 2020

Pàgina web d’ALA Diagnostics.

ALA DIAGNOSTICS neix a conseqüència de la identificació d’una oportunitat per al desenvolupament d’un kit de diagnòstic dirigit a l’Esclerosi Múltiple, sobre la base d’una proteïna recombinant patentada i l’activitat de la qual, a nivell de laboratori, ja ha estat validada en més de 500 mostres humanes i se sustenta en un equip promotor sòlid i amb àmplia experiència en el sector: ALA DIAGNOSTICS EM KIT.

Fins ara s’ha identificat la molècula com biomarcador diagnòstic i s’ha desenvolupat el mètode ELISA de detecció. Tots dos han estat validats en mostres de pacients, per la qual cosa es considera que tots els components de la prova diagnòstica han estat validats en condicions de laboratori.

En els pròxims mesos s’optimitzarà el Kit Diagnòstic, es realitzaran Assajos de Marcat i es demanarà l’autorització per a comercialitzar ALA DIAGNOSTICS EM KIT.

El diagnòstic actual de la’EM està secundat per proves paraclíniques costoses o altament invasives. No obstant això, ALA Diagnostics EM Kit permet detectar nous casos d’esclerosi múltiple de forma mínimament invasiva per al pacient, tan sols requereix una anàlisi de sang.

Té un disseny que permet integrar el Kit Diagnòstic en la rutina clínica de manera senzilla i amb baix cost. La seva implementació en centres de salut públics i privats és senzilla, ja que utilitza una tècnica comuna en qualsevol laboratori de diagnòstic clínic.

A més, conjumina la tecnologia en big data amb el coneixement biomèdic i les múltiples variables clíniques/paraclíniques en l’obtenció de l’algorisme que aportació major precisió al diagnòstic.

El retard en el diagnòstic de la malaltia i l’elevada taxa de diagnòstics erronis, provocat per la falta d’una eina diagnòstica específica per a l’Esclerosi Múltiple.

El diagnòstic precoç de la’EM és de gran importància ja que permet controlar la resposta del Sistema Immune abans que els danys siguin irreversibles, la qual cosa alenteix significativament l’evolució de la malaltia i el procés neurodegeneratiu associat.

Així mateix, ALA Diagnostics EM Kit ha mostrat una alta capacitat predictiva de la resposta a Interferon Beta, que és el tractament de primera elecció en molts dels protocols clínics actuals, la qual cosa permetria reduir el cost i les complicacions associades a l’aplicació d’un tractament no eficaç i amb un cost anual considerable.

Aquest projecte és desenvolupat per:

Projecte mentoritzat per:

Teràpia d’estimulació elèctrica intramedul·lar

Teràpia d’estimulació elèctrica intramedul·lar

Fundació GAEM ha creat aquest nou projecte, una teràpia d’estimulació elèctrica intramedul·lar, que milloraria la capacitat motora i deambulació dels pacients amb esclerosi múltiple i els permetria recuperar en gran part la independència funcional, així com millorar la seva qualitat de vida.

Aquesta teràpia d’estimulació elèctrica medul·lar podria ser aplicada a altres pacients amb lesió medul·lar traumàtica, per tumors, ictus o altres lesions.

Incorporació a l’acceleradora GAEM: Gener de 2022

Programa terapèutic que requereix una intervenció de neurocirurgia per a la implantació dels elèctrodes a la medul·la espinal, combinat amb un programa de rehabilitació de 6 a 12 mesos.

El 2018 tres equips de Lausanne, Clínica Mayo i Louisville van mostrar els beneficis de l’estimulació elèctrica epidural en pacients amb lesió medul·lar traumàtica mitjançant un programa similar. Ara es vol provar la seva eficàcia en afectats d’esclerosi múltiple.

L’objectiu del nostre projecte és avaluar la seguretat, la tolerabilitat i obtenir signes d’eficàcia de l’estimulació medul·lar en pacients amb EM amb lesió medul·lar moderada-greu.

Per això, es vol fer un estudi pilot obert en un centre únic en 10 pacients amb EM i seqüela medul·lar moderada-greu (EDSS = 7.0) als quals es tractaria amb estimulació medul·lar al llarg d’un període de 12 mesos.

L’EM afecta 55.000 persones a Espanya, 8.000 a Catalunya, i no té cura. Produeix lesions a tot el sistema nerviós central, en particular a la medul·la espinal, que constitueixen la principal causa de discapacitat, ja que provoquen la paràlisi de les extremitats inferiors i superiors, pèrdua sensorial i incontinència urinària en les persones afectades.

La recuperació de la seqüela medul·lar és crítica per millorar la qualitat de vida de les persones amb lesió medul·lar (EM, traumàtica, tumors, etc.)

La meitat de les persones afectades d’esclerosi múltiple, si no reben tractament, poden desenvolupar seqüeles greus que inclouen paraplegia, cosa que els obliga a fer servir una cadira de rodes.

La recuperació de la seqüela medul·lar mitjançant la teràpia d’estimulació elèctrica intramedul·lar permetria millorar la capacitat motora i de deambulació dels pacients amb esclerosi múltiple, cosa que els facilitaria recuperar en gran part la seva independència funcional i, en conseqüència, millorar-ne la qualitat de vida.

 

Fundació GAEM busca financiació per a un nou projecte de neuroestimulació medular

Aquest projecte es desenvoluparà al Servei de Neurologia
de l’Hospital Clínic de Santiago de Compostel·la

Projecte mentoritzat per:

HISTORIAL DE PROJECTES ANTICS

Ankar Pharma

Fractalmed

LES NOSTRES CONVOCATÒRIES

Si vols formar part de la nostra Acceleradora de Projectes consulta les bases i formularis de participació:

Descarrega’t els arxius

Bases

Formulari d’aplicació

Criteris d’evaluació

Esborrany del contracte

Informació revisada i validada per: Dra. Marta Príncep.

Amb el suport de:

 

Entitats solidàries:

Última actualització: 19 abril 2022