”Tot el nostre esforç en un únic objectiu, curar l’Esclerosi Múltiple”

ACCELERADORA DE PROJECTES

L’Acceleradora de Projectes en Esclerosi Múltiple és el nostre vehicle per fer innovació biomèdica. Ens permet accelerar el procés que va des de l’investigació bàsica fins la societat, des del laboratori fins el pacient.

 

L’Acceleradora GAEM és un model únic a Europa entre les entitats que donen suport als afectats d’Esclerosi Múltiple.

El flux d’entrada de l’Acceleradora es detalla en el següent esquema:

Procedents de crides i de contactes, els projectes de ciència bàsica es presenten al Comitè Científic de GAEM.

Amb potencial de ser convertibles en teràpies, biomarcadors o
millores de qualitat de vida.

A mig termini
(3-7 anys).

Finançables amb model biotech.

Amb equip emprenedor.

Creació d’equip emprenedor.

Mentorització.

Pla de negoci.

Finançament.

Creació d’aliances.

PROJECTES EN CURS

Projecte de Teràpia Cel·lular de Tolerància Immune “TolDec EM/NMO”

Esclerosis Múltiple y Neuromielitis ÓpticaProjecte realitzat per l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i l’Hospital Clínic de Barcelona.

Incorporació a l’Acceleradora GAEM: any 2012.

Infografia projecte

La Teràpia Cel·lular de Tolerància Immune utilitza cèl·lules dendrítiques tractades amb péèptids de la mielina per regular l’atac autoimmune sobre la mielina.

Es tracta d’una tècnica pionera a nivell mundial que busca obtenir major eficàcia i minimitzar les efectes secundaris.

La teràpia Antigen Específica amb cèl·lules dendrítiques té com a objectiu modular les defenses del pacient d’una manera molt específica i selectiva, per frenar la inflamació que causa la patologia sense alterar la resta de les defenses.

Fase Clínica:

Al juny de 2015 es va iniciar la Fase clínica Ib en pacients amb esclerosi múltiple progressiva, remitent recurrent i amb Neuromielitis Òptica, per avaluar la seguretat del tractament.

En 2018 es duu a terme una ampliació de la Fase clínica Ib amb 10 pacients, l’objectiu de la qual és confirmar la seguretat del tractament amb una única dosi escollida i avaluar certs marcadors bioquímics rellevants de neuroinflamació.

Una vegada finalitzada la Fase Ib, i en funció dels resultats obtinguts, s’iniciaria la Fase clínica II que permetria determinar l’eficàcia del tractament en persones i prosseguir amb l’avaluació de la seguretat del mateix.

Les dades preclíniques demostren que els pèptids de mielina s’incorporen en el 90% de les cèl·lules tractades, millorant la severitat de l’esclerosi múltiple en models animals, i no presenten efectes tòxics.

Les dades de la fase clínica I, finalitzada al maig de 2017, demostren la seva seguretat en l’administració a persones.

Es creu que aquest tractament evitaria la progressió de la malaltia, ja que les cèl·lules pròpies del pacient, ja tractades, no presentarien la reacció d’atac autoimmunitari a la capa de mielina. S’evitaria per tant el deteriorament de la mielina, i les conseqüents seqüeles físiques i cognitives causades per l’esclerosi múltiple.

El Comitè Científic creat específicament per aquest projecte està format per:

Dr. Pablo Villoslada (President): és Director de la patogènesi en EM i terapèutica del grup IDIBAPS, Coordinador Nacional de la Xarxa Espanyola d’Excel·lència de l’Esclerosi Múltiple (REEM) a l’Institut de Salut Carlos III, membre del Consell Assessor Científic de la Societat Internacional de Neuroimmunologia, membre del Consell Assessor Científic de l’Esclerosi Múltiple a l’enfocament de les societats d’EM Federació Internacional, membre del consell de redacció de la revista PlosOne i membre de l’Acadèmia Americana de Neurologia, la Societat Internacional de Neuroimmunologia, l’Associació Americana per a l’Avanç de la Ciència, la Societat Espanyola de Neurologia i la Societat Catalana de Neurologia. Les seves línies d’investigació es focalitzen en l’anàlisi de la biologia de sistemes de malalties neurològiques i l’estudi translacional en Neurologia: noves teràpies i biomarcadors. El Dr. Villoslada compta amb diversos premis i mencions i ha realitzat diverses publicacions en revistes científiques.

Prof. Dr. Roland Martin: és un expert reconegut internacionalment en els àmbits de l’esclerosi múltiple i la Neuroimmunologia amb un enfocament en la funció i el desenvolupament de nous tractaments immunològics. Anteriorment, va treballar a les universitats de Würzburg i Tubinga (Alemanya), els Instituts Nacionals de Salut, Bethesda (EUA), el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Barcelona), la Universitat d’Hamburg (Alemanya), i actualment està treballant al Departament de Neuroimmunologia i investigació d’EM a la Universitat de Zurich (Suïssa). El focus de la seva investigació és comprendre millor l’heterogeneïtat de la malaltia de l’esclerosi múltiple utilitzant tècniques d’imatge (ressonància magnètica i tomografia de coherència òptica), marcadors biològics i la funció motora. S’examinen els mecanismes de la malaltia de l’esclerosi múltiple amb especial èmfasi en immunologia cel·lular i bioquímica. Ell s’especialitza en les àrees de necessitats mèdiques no cobertes de l’EM, com neuroprotecció, la inducció de la tolerància i teràpies regeneratives.

Prof. Dr. Lawrence Steinman: és Professor de Neurologia, Ciències Neurològiques i Pediatria a la Universitat de Stanford, també va ser President del Programa de Stanford en Immunologia des de l’any 2001 fins al 2011. La seva línia de recerca es centra en el que provoca les recaigudes i remissions en l’EM i a la NMO, i la recerca d’una teràpia antigen específica. A més, està desenvolupant una petita molècula terapèutica en assajos per a la malaltia de Huntington. Va ser l’autor principal de l’article publicat l’any 1992 que va portar a la creació del medicament Tysabri, aprovat per a la malaltia de Crohn i l’EM. El Prof. Steinman té nombroses patents, més de 40. També va ser el cofundador de diverses empreses de biotecnologia. Ell va ser el director de Centocor des de 1988 fins a la seva venda a Johnson & Johnson.

Dr. Christian Von Buedingen: és guanyador del Premi Helmut Bauer per a la recerca en Enginyeria a la Universitat de Göttingen (Alemanya). El seu treball va ser recolzat pel NIH / NINDS, la Societat Nacional d’Esclerosi Múltiple, la Fundació Nancy Davis per a la Recerca en EM, Small Ventures, EUA / La Fundació Brass Family, a través d’una donació de la Fundació Rachleff Family, i a través de col·laboracions científiques amb la indústria (Roche, Genentech, Pfizer). És un metge-científic i va ser professor distingit en neurologia a l’UCSF III entre 2009 i 2016. La seva recerca es centra en les cèl·lules B i la immunitat mediada per anticossos en els trastorns relacionats amb l’esclerosi múltiple. Va ser proveïdor de clínica al Centre d’Esclerosi Múltiple de l’UCSF des del 2009 fins al 2014. Des del 2016 té una posició en medicina translacional (Neurociència) a l’USCF (Suïssa).

Prof. Dr. Heinz Wiendl: va estudiar psicologia i medicina i ha estat investigador de diversos centres i universitats d’Alemanya, en diferents departaments, entre els quals destaquen: el de neuroimmunologia i neurologia. Va ser professor de Neurologia i Cap del Grup d’Investigació Clínica per l’esclerosi múltiple i Neuroimmunologia a la Universitat de Würzburg (Alemanya), Professor i Cap del Departament de Neurologia de malalties inflamatòries del sistema nerviós i neuro oncologia a la Universitat de Münster (Alemanya) i Degà de Recerca i Joves Científics de la Facultat de Medicina de Münster. Les seves línies d’investigació es focalitzen en la penetració de leucòcits de la barrera hematoencefàlica, les interaccions funcionals entre el sistema immunològic i el sistema nerviós i el mecanisme de TREK1 intervingut per la transmigració dels limfòcits T a través de la barrera hematoencefàlica.

Aquest projecte està finançat per:

Desenvolupat per:

clinicidibaps

Projecte AP-1

Ankar Pharma és una spin-off sorgida del Consell Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la missió de la qual és el desenvolupament de noves teràpies que curin o millorin la qualitat de vida dels pacients amb malalties neurodegeneratives.

♦ Pàgina web d’Ankar Pharma

Incorporació a l’Acceleradora GAEM: any 2014.

L’AP-1 és la primera molècula de la selva classe que té un doble mecanisme d’acció innovador que afavoreix la restitució dels oligodendròcits (cèl·lules productores de mielina) i, per tant, la remielinització i neuroprotecció.

Després d’haver mostrat (en model animal) ser eficaç en tots els components clau de la malaltia – com ara reducció dels símptomes clínics, reducció de la inflamació, neuroprotecció, augment de la remielinització, protecció dels oligodendròcits i, finalment, prevenció de la progressió de l’esclerosi múltiple -, al 2017 es van iniciar les proves de fase preclínica regulatòria per tal de demostrar la seguretat de la molècula.

L’ inici de la Fase clínica I (estudi en humans) està previst per al 2019.

Els resultats obtinguts en models animals demostren una reducció en els símptomes neurològics i la inflamació, neuroprotecció i prevenció del desenvolupament de la malaltia.

Aquest medicament suposa la reposició dels oligodendròcits destruïts pel sistema immune, tornant a produir mielina i revertint així els efectes de l’EM.

Aquest projecte està finançat per:

Projecte mentoritzat per:

Projecte BN201

Bionure és una start-up sorgida de l’entorn de l’Hospital Clínic de Barcelona / IDIBAPS, amb seu a Barcelona i San Francisco (USA).

Incorporació a l’Acceleradora GAEM: any 2016.

♦ Pàgina web de Bionure

BN201 és la primera molècula de la seva classe que té la doble capacitat de protegir les neurones i regenerar la mielina danyada mitjançant un nou mecanisme d’acció, el qual li confereix el potencial de prevenir el dany axonal i promoure la supervivència de les cèl·lules neuronals.

El projecte va finalitzar la Fase de desenvolupament preclínic (en models animals) i la Fase preclínica regulatòria al 2017.

Al 2018 s’ha iniciat la Fase clínica I, que té com a objectiu avaluar la seguretat, la tolerabilitat i la farmacocinètica de BN201, en dosi única i múltiples subministrades a voluntaris sans.

Bionure espera tenir els resultats d’aquesta fase a finals de 2018 i iniciar la Fase clínica IIa al 2019.

Els resultats obtinguts en models animals demostren una reversió significativa de la pèrdua de neurones, danys axonals i desmielinització en diferents models d’EM.

Aquest medicament suposaria un efecte neuroprotector, recuperar la població cel·lular i promoure la remielinització d’aquestes cèl·lules, per la qual cosa es podrien aturar alguns efectes de la malaltia.

Aquest projecte està desenvolupat per:

Projecte mentoritzat per:

Plataforma de Neuroimatge en 3D

QMENTA és una start-up especialitzada en ciència i enginyeria, pionera en la creació de neuroimatges en 3D per al diagnòstic mèdic.

Incorporació a l’Acceleradora GAEM: juny de 2017.

♦ Pàgina web de QMENTA

(fer clic a la imatge per veure vídeo)

La plataforma de neuroimatge de QMENTA neix de la necessitat de millorar el processament i la interpretació de les imatges cerebrals dels pacients obtingudes a partir de ressonàncies magnètiques, TACS i radiografies.

La missió d’aquesta empresa, especialitzada en l’ús i desenvolupament de les últimes tecnologies en el tractament de la imatge, és millorar el diagnòstic precoç i accelerar el descobriment de noves teràpies per a les malalties cerebrals mitjançant l’anàlisi de la neuroimatge en 3D.

Combinant les diferents tècniques de diagnòstic per imatge, QMENTA elabora mapes tridimensionals detallats del cervell humà que permeten:

  • Identificar les regions danyades i avaluar el grau de desmielinització
  • Detectar si hi ha una relació entre les regions afectades
  • Fer seguiment de l’evolució dels símptomes de la malaltia i els efectes secundaris dels tractaments

S’han realitzat uns primers estudis i s’està en procés de validació i refinament de la tecnologia per a la seva futura aplicació en pacients amb EM.

La plataforma de neuroimatge en 3D és una eina biomèdica de gran valor i ajut per als especialistes mèdics, que els permet:

  • Millorar el diagnòstic de malalties cerebrals de forma no invasiva
  • Optimitzar el procés de desenvolupament d’un fàrmac i accelerar els assaigs clínics
  • Interpretar amb major rapidesa i fiabilitat la informació sobre els pacients, fent possible la personalització i millora dels tractaments

L’objectiu final de la col·laboració entre QMENTA i la Fundació GAEM és millorar el diagnòstic dels afectats per l’EM i seguir detalladament l’evolució de les lesions cerebrals causades per la malaltia, així com els efectes secundaris dels tractaments.

D’aquesta manera, es facilita el diagnòstic precoç de la malaltia i es podrà personalitzar al màxim les teràpies, en funció de com es manifesti la malaltia a cada persona.

Acceleradora GAEM: s’incorpora Mint Labs, plataforma pionera de neuroimatge 3D

. Conferència al Volem Saber VI“Visions del cervell: la neuroimatge està transformant el diagnòstic i el tractament de l’esclerosi múltiple”, Paulo Rodrigues, CEO de Mint Labs

. Participació de QMENTA i Fundació GAEM en el projecte europeu Responsible Innovation COMPASS (Innovació Responsable), per mediació de la Fundació “la Caixa”

Aquest projecte està desenvolupat per:

Projecte mentoritzat per:

LES NOSTRES CONVOCATÒRIES

Si vols formar part de la nostra Acceleradora de Projectes consulta les bases i formularis de participació:

Descarrega’t els arxius

Bases

Formulari d’aplicació

Criteris d’evaluació

Esborrany del contracte

Informació revisada i validada per: Dra. Marta Príncep.

Última actualització: 13 des. 2018

SUBSCRIU-TE ALS BUTLLETINS DE GAEM I EM EN LÍNIAEts afectat? No

He llegit i accepto les bases legals.