Investigadors identifiquen una diana terapèutica potencial per a la remielinització en l’esclerosi múltiple

Investigadors de GlaxoSmithKline (GSK) han identificat el receptor d’histamina 3 (H3R) com una nova diana terapèutica potencial per promoure la remielinització en pacients amb esclerosi múltiple (EM)

La mielina és la capa protectora que cobreix els axons de les cèl·lules nervioses necessària per a la transmissió efectiva de l’impuls nerviós. Una de les causes subjacents de la reparació deficient de la mielina en pacients amb esclerosi múltiple és la disfunció o incapacitat de la cèl·lules precursores dels oligodendròcits per produir mielina.

 

“Els agents que promouen la diferenciació de cèl·lules precursores d’oligodendròcits tenen el potencial de restaurar la remielinització en pacients amb esclerosi múltiple”, han manifestat els autors.

Fins fa poc, s’han identificat molt poques dianes terapèutiques per a la reparació de la mielina. En aquest estudi es va utilitzar una estratègia de detecció que va identificar a H3R (receptor d’histamina 3) com un objectiu potencial per a la remielinització.

Partint de 1.000 compostos aproximadament, 36 van promoure la diferenciació de cèl·lules precursores d’oligodendròcits en oligodendròcits mieliniTzants, i set d’ells pertanyien a una classe d’antagonistes H3R, o compostos que bloquejaven la seva activitat.

H3R regula l’alliberament de neurotransmissors en el sistema nerviós central “i ha captat l’interès com una possible diana farmacològica per al tractament de diversos trastorns neurològics crònics, com la malaltia d’Alzheimer i l’esquizofrènia”, han declarat els investigadors.

 

 

L’equip investigador va validar aquest descobriment mitjançant la realització d’experiments addicionals, provant altres compostos que bloquegessin l’activitat de H3R o disminuint la presència del receptor en les cèl·lules. Les dues estratègies van mostrar que “l’activitat constitutiva d’H3R regula negativament el procés de diferenciació d’oligodendròcits“.

Després, els investigadors van injectar en models de ratolí de desmielinització un agonista invers d’H3R, un compost que s’uneix al receptor com un agonista (activador) però en el seu lloc bloqueja l’acció del receptor. Aquest agonista es diu GSK247246.

Els resultats van mostrar que “l’administració sistèmica de GSK247246 en el cervell va augmentar la remielinització i per tant va protegir als axons”.

En un dels models, GSK247246 va incrementar l’expressió de mielina i el nombre d’oligodendròcits madurs; en un segon model, el tractament amb GSK247246 va augmentar el nombre de beines de mielina acabades de formar i el nombre total d’axons.

L’alta expressió d’H3R en oligodendròcits detectada en pacients d’EM amb lesions a la mielina dóna suport a la rellevància clínica d’aquests descobriments per a les persones amb EM. A més, els investigadors van trobar que una variació en un sol nucleòtid del gen H3R s’associa amb la susceptibilitat a l’EM.

Els resultats d’aquest estudi “Receptor d’histamina 3 regula negativament la diferenciació oligodendrocítica i la remielinització“, han estat publicats a la revista PLOS One.

 


 

Font orginal: “GSK Researchers Identify Potential Target for Therapeutics to Promote MS Remyelination”, MS News Today

Notícies relacionades: “Remyelination studies: Publishing the data after pharma has dumped the idea”, Barts MS blog