Jornada “Fundacions de pacients i indústria biomèdica”