L’alumini podria ser un factor de risc per a contreure esclerosi múltiple

Les persones afectades d’EM tenen major quantitat d’alumini en el seu cervell, la qual cosa podria suposar que l’exposició a aquest metall és un factor de risc ambiental

L’origen de l’esclerosi múltiple és desconegut. Gràcies a la recerca s’ha pogut associar el desenvolupament de la malaltia a factors genètics i ambientals. Tots dos són de gran interès, però és en els segons en els quals les persones poden incidir més directament. Conèixer quins factors ajuden a prevenir la malaltia, i quins podrien desencadenar-la és fonamental. Ara, un estudi publicat en la revista Nature Scientific Reports posa el focus a l’alumini.

Fundació GAEM impulsa la innovació biomèdica per a trobar una cura per a l’esclerosi múltiple i millorar la vida de més de 55.000 persones a Espanya. Dóna suport a la seva labor de recerca i sensibilització sobre aquesta malaltia que no té cura.

Gràcies a aquesta recerca s’ha pogut demostrar que les persones afectades d’esclerosi múltiple presenten nivells elevats d’alumini en el seu cervell; en comparació amb persones sense malalties neurodegeneratives. L’alumini sol estar present en la vida diària en multitud d’ocasions: eines, cotxes, telèfons, cosmètics i fins i tot envasos de menjar i medicaments.

L’alumini és un metall que conté molècules neurotòxiques, i no és un dels metalls que es troben normalment en el cos humà. Si bé el cos pot absorbir certes quantitats sense seqüeles, una acumulació d’alumini en el cervell pot arribar a ser perillosa.

L’estudi va analitzar 191 mostres cerebrals de 20 donants sense cap mena de malaltia neurodegenerativa; 15 d’ells dones i 5 homes, d’entre 47 i 105 anys. Després, van comparar els baixos nivells d’alumini d’aquest grup de control amb les dades d’altres estudis realitzats amb la mateixa metodologia, però en persones amb esclerosi múltiple, Alzheimer i autisme.

Els resultats van mostrar que el nivell d’alumini en el cervell de persones amb malalties neurodegeneratives és significativament més alt que en el grup de control. Aquest estudi no confirma de manera directa la relació entre alumini en el cervell i malalties neurodegeneratives, però els investigadors reconeixen que les propietats neurotòxiques de l’alumini indiquen que podria haver-hi una relació entre ambdues.

 

Font: Multiple Sclerosis News Today. Imatge: Robina Weermeijer.