Nou mètode d’estimulació nerviosa no-invasiva redueix l’espasticitat en ratolins amb lesió medul·lar

S’estableix per primera vegada un vincle entre la disminució de l’espasticitat i la regulació de la sobreexpressió d’un transportador neuronal (NKCC1) per mitjà de l’estimulació nerviosa no-invasiva

 

El tractament amb MyoRegulator, una nova eina no invasiva d’estimulació nerviosa directa, alleuja eficaçment l’espasticitat en un model de ratolí amb lesió de la medul·la espinal, segons indiquen els resultats de l’estudi preclínic “Repeated anodal trans-spinal direct current stimulation results in long-term reduction of spasticity in mice with spinal cord injury”, dut a terme per PathMaker Neurosystems i publicat a The Journal of Physiology.

 

L’estudi consistia en mesurar els efectes a llarg termini de l’estimulació repetida de corrent continu transespinal (tsDCS, per les seves sigles en anglès) sobre la reducció de l’espasticitat en ratolins amb lesió de la medul·la espinal (SCI, per les seves sigles en anglès). Els resultats van demostrar que, després d’un tractament de 7 dies amb tsDCS anodal combinat amb estimulació nerviosa perifèrica (denominat tractament “DoubleStim ™”), els ratolins amb SCI van experimentar una reducció a llarg termini de l’espasticitat i una millora tant dels reflexos medul·lars com de la locomoció.

 

A més, els investigadors també van identificar un vincle entre la capacitat per controlar la contracció muscular i els nivells d’un contransportador d’ions Na-K-Cl, anomenat NKCC1. L’anàlisi de la medul·la espinal, després d’un tractament repetit amb el sistema tsDCS, va revelar que les cèl·lules nervioses tenien uns nivells més baixos de la proteïna NKCC1, similars als de ratolins sans i sense lesions. Per contra, els ratolins amb lesió de la medul·la espinal tractats amb un placebo van mostrar nivells elevats de NKCC1.

Aquests resultats van suggerir que NKCC1 pot ser un mediador important del control muscular, i que els efectes terapèutics de tsDCS depenen de la modulació de NKCC1. Un descobriment que pot ajudar a comprendre el mecanisme involucrat en el control muscular en diversos trastorns neurològics, com l’esclerosi múltiple o la paràlisi cerebral.

 

 

“Aquestes dades són molt emocionants i donen suport l’aplicació d’intervencions no invasives de pròxima generació per a millorar el tractament de l’espasticitat”, va declarar en un comunicat de premsa el Dr. Zaghloul Ahmed, professor i president del departament de teràpia física de CUNY, i autor principal de l’estudi.

 

 “Aquest document fonamental és el primer a establir un vincle directe entre l’aparició d’espasticitat i la sobreexpressió d’un cotransportador neuronal específic responsable de mantenir el gradient de clorur”, va dir Nader Yaghoubi, President i Director Executiu de PathMaker Neurosystems.

 

 

L’ESPASTICITAT

L’espasticitat és una afecció crònica caracteritzada per contraccions musculars descontrolades i doloroses, comú en pacients amb diversos trastorns neuromusculars, com SCI, apoplexia, lesió cerebral traumàtica, paràlisi cerebral i esclerosi múltiple (EM).

La majoria de pacients amb EM experimenten espasticitat en algun moment del curs de la seva malaltia. És un símptoma desafiant, ja que pot diferir i manifestar-se de forma significativament diferent segons la persona i el moment.

Les estratègies de tractament actuals només aconsegueixen resultats positius a curt termini. A més, es tracta de tractaments farmacològics, quirúrgics i físics que poden resultar incòmodes i que estan associats a efectes secundaris.

 

SISTEMA MyoRegulator 

El sistema MyoRegulator es basa en tsDCS i en estímuls elèctrics per modular l’activitat de les cèl·lules nervioses i suprimir la reacció excessiva que provoca l’espasticitat. Aquest nou sistema utilitza dos parells d’elèctrodes d’un sol ús de la superfície de la pell, per administrar l’estimulació sincronitzada en dos llocs al llarg de l’eix neural, a la sortida de la columna vertebral i del nervi perifèric que controla el múscul afectat.

 

 

 

 

 


 

Fonts d’informació original:

Direct Nerve Stimulation Using MyoRegulator System Seen to Reduce Spasticity in Mice with Spinal Injury_MS News Today

PathMaker Neurosystems Announces Publication of Scientific Paper Establishing First Linkage Between Spasticity and Overexpression of a Specific Neuronal Cotransporter_Comunicat de premsa