Nova incorporació al Comitè Científic de la Fundació GAEM

Marta Palicio, doctora en biologia molecular,
nou membre del Comitè Científic de la Fundació GAEM

Marta Palicio és Chief Innovation Officer (Directora d’Innovació) en Biokit, on s’ocupa d’impulsar la innovació, buscant nous productes i tecnologies d’interès per a la companyia, explorant oportunitats de col·laboració i impulsant la innovació interna.

Biokit es dedica al al desenvolupament, producció i comercialització de immunoassaigs per al mercat del diagnòstic clínic (IVD).

La Marta té més de quinze anys d’experiència en recerca biomèdica i biotecnologia. Després del doctorat, va treballar a Genset, una companyia francesa de farmacogenòmica i va ser directora d’Afers Internacionals a Eurasanté, agència francesa especialitzada en desenvolupament econòmic del sector de la salut. Abans d’unir-se a Biokit el 2012, va ocupar el càrrec de Scientific Business Developer a l’empresa espanyola Oryzon.

El Comitè Científic de Fundació GAEM està format per experts de renom en diferents àmbits de coneixement i entorns, professionals reconeguts amb més de 10 anys d’experiència en els seus respectius àmbits, que col·laboren per períodes de 4 anys renovables.

El Comitè Científic de Fundació GAEM s’ocupa d’avaluar de forma independent els projectes que es proposen per al portafoli de l’Acceleradora GAEM. Compte en l’actualitat amb 6 membres, tots ells representants del món acadèmic – clínic i del sector empresarial biomèdic i / o tecnològic.

Des de Fundació GAEM volem donar la benvinguda a la Marta Palicio, i agrair a Pau Bruguera, director de R & D de Biokit, la seva valuosa col·laboració com a membre del nostre Comitè Científic en els últims anys.