Orense té la major prevalença de EM a Espanya

Els nivells d’afectats a la ciutat gallega són similars als de països nòrdics, amb xifres més elevades que la resta de la península

Un estudi publicat en la revista científica Neurologia ha comprovat la incidència i la prevalença de l’esclerosi múltiple a la ciutat d’Orense (Galícia). Segons els resultats de la recerca, la ciutat presenta un nombre de casos per 100.000 habitants molt superior al de la resta d’Espanya (184,1 casos/100.000 habitants).

Fundació GAEM impulsa la innovació biomèdica per a trobar una cura per a l’esclerosi múltiple i millorar la vida de més de 55.000 persones a Espanya. Dóna suport a la seva labor de recerca i sensibilització sobre aquesta malaltia que no té cura.

La recerca ha registrat tots els casos diagnosticats d’esclerosi múltiple de la ciutat d’Orense, que, amb una població de 105.892 habitants, presenta 195 persones afectades per la malaltia. D’entre aquests, una majoria són dones (68%). L’edat mitjana del diagnòstic va ser de 32 anys, la qual cosa confirma que l’EM és una malaltia que afecta els joves.

Per a explicar aquestes xifres tan elevades de prevalença de l’esclerosi múltiple, l’estudi presenta diversos motius. El primer, és la situació geològica de la ciutat, que l’exposa al radó, un element que podria tenir un paper important en el desenvolupament de la malaltia. Cal recordar que l’origen de l’EM té factor genètics però també ambientals. De fet, es coneix que una menor exposició al sol és un factor de risc per a desenvolupar esclerosi múltiple. Aquest és el cas d’Orense, que per si clima rep més pluges que altres zones de la Península Ibèrica.

Respecte a l’àmbit genètic, els investigadors destaquen l’intercanvi genètic que històricament s’ha donat en la zona d’Orense, que va ser envaïda pels vikings. A més, la pobresa històrica de la regió ha provocat una alta emigració; perpetuant aquestes influències genètiques entre la població que no emigrava.

Així, la prevalença de l’esclerosi múltiple a Orense se situa en nivells similars als d’altres països amb taxes ”altes”, com els països nòrdics o anglosaxons. Malgrat això, cal recordar que Espanya és considerada una àrea d’alta prevalença en EM, ja que es donen, de mitjana, més de 100 casos per 100.000 habitants.

 

Font: Revista Neurología.