Ozanimod podria reduir la inflamació i mantenir les defenses

Un nou fàrmac per a l’esclerosi múltiple remitent recurrent podria mantenir certs nivells de defenses i reduir la inflamació

Un nou tractament oral per a l’esclerosi múltiple remitent recurrent que podria tenir menys efectes secundaris s’està desenvolupant als Estats Units. Impulsat per la farmacèutica Celegne, Ozanimod és una nova molècula moduladora del receptor S1PR, que segons els investigadors reduiria la inflamació mantenint certes defenses immunològiques. Actualment Ozanimod està pendent d’aprovació als Estats Units, on s’espera una resolució per a finals de març. A Europa, l’aprovació podria arribar a mitjans d’any.

Encara no es coneix amb exactitud com afecta aquest nou tractament a l’esclerosi múltiple, però pertany al mateix grup de fàrmacs que Gylenia i Mayzent, tots dos desenvolupats per Novartis. No obstant això, s’espera que sigui més efectiu i tingui menors efectes secundaris. Això es deu al fet que és més selectiu amb els receptors als quals afecta, els S1PR tipus 1 i 5. D’aquesta manera, es redueixen els atacs desmielinitzants; alhora que es minimitza la inflamació.

Els estudis de Fase 3 indiquen que Ozanimod disminueix la progressió de la malaltia i redueix el nombre de brots. La majoria de pacients han tolerat bé el tractament. Aquests i altres estudis apunten al fet que el nou tractament és efectiu contra l’esclerosi múltiple remitent recurrent mantenint un cert nivell de defenses immunològiques. Aquest fet és fonamental, ja que permetria als afectats fer front a altres malalties comunes i tumors. Actualment la majoria de tractaments són immunosupressors, la qual cosa deixa als pacients en risc davant malalties víriques.

 

Fuente: Multiple Sclerosis News Today.

Resultados del estudio: The Lancet.