Arana, Carmen

Presidenta de l’Associació TEMYQUE (Tengo Esclerosis Múltiple y Qué)

Carmen Arana va néixer a Còrdova fa 49 anys (1970) i des dels 18 anys ha estat vinculada com a voluntària a diversos projectes de diverses ONG.

Arran de ser diagnosticada d’esclerosi múltiple amb 30 anys, el 2014 fundà TEMYQUE (Tinc Esclerosi Múltiple i Què), una associació sense ànim de lucre que posa els seus esforços en què persones diagnosticades d’esclerosi múltiple vida més activa i autònoma de l’afectat, per evitar l’aïllament social, mantenir l’activitat i superar barreres tant físiques com mentals.

Ponències