Kit de diagnòstic primerenc de l’esclerosi múltiple

You are here:

Desenvolupat per:

Logos

ALA DIAGNOSTICS neix a conseqüència de la identificació d’una oportunitat per al desenvolupament d’un kit de diagnòstic adreçat a l’Esclerosi Múltiple, basant-se en una proteïna recombinant patentada i l’activitat de la qual, a escala de laboratori, ja ha estat validada en més de 550 mostres humanes i se sustenta en un equip promotor sòlid i amb àmplia experiència al sector: ALA DIAGNOSTICS EM KIT.

Compta amb una cartera de productes que permetrà revolucionar la diagnosi de l’esclerosi múltiple a curt termini, eliminant l’error diagnòstic, accelerant el procés, incrementant l’eficàcia dels tractaments i millorant la qualitat i esperança de vida dels pacients.

Estat de desenvolupament

Desenvolupament del projecte

Fins ara, s’ha identificat la molècula com a biomarcador diagnòstic i s’ha desenvolupat el mètode ELISA de detecció. Tots dos han estat validats en mostres de pacients, per la qual cosa es considera que tots els components de la prova diagnòstica han estat validats en condicions de laboratori.

El kit és aplicable al diagnòstic primerenc de la malaltia, gràcies a una proteïna recombinant patentada i l’activitat de la qual com a biomarcador diagnòstic ja ha estat validada en 598 mostres humanes.

ALA DIAGNOSTICS ha desenvolupat un algorisme que, combinant el biomarcador amb altres variables preclíniques, permet incrementar la precisió diagnòstica per sobre del 95%. Això ha estat validat en un nou estudi clínic amb 86 mostres.

El 2023, a més de l’obtenció del finançament europeu, s’ha completat una ampliació de capital i s’ha muntat un laboratori a Madrid per poder disposar de les capacitats per completar el desenvolupament, acreditar-nos sota normativa de qualitat i, eventualment, produir els components del kit internament.

El diagnòstic precoç de l’esclerosi múltiple permet controlar la resposta del sistema immune abans que els danys siguin irreversibles.

És per això que els objectius d’ALA DIAGNÒSTICS són:

  • Eliminar l’error diagnòstic
  • Accelerar el procés diagnòstic
  • Incrementar l’eficàcia dels tractaments
  • Millorar la qualitat i esperança de vida dels pacients
  • Facilitar als clínics el diagnòstic de la malaltia
  • Ajudar els sistemes sanitaris a ser més ràpids i eficients en el diagnòstic de l’esclerosi múltiple.

El retard en el diagnòstic de la malaltia i l’elevada taxa de diagnòstics erronis, provocat per la manca d’una eina diagnòstica específica per a l’esclerosi múltiple.

El diagnòstic precoç de l’esclerosi múltiple és de gran importància, ja que permet controlar la resposta del Sistema Immune abans que els danys siguin irreversibles, cosa que rellenteix significativament l’evolució de la malaltia i el procés neurodegeneratiu associat.

Així mateix, ALA Diagnostics EM Kit ha mostrat una alta capacitat predictiva de la resposta a Interferon Beta, que és el tractament de primera elecció en molts dels protocols clínics actuals, cosa que permetria reduir el cost i les complicacions associades a l’aplicació d’un tractament no eficaç i amb un cost anual considerable.

Comitè científic GAEM

Marco Pugliese en la conferencia de Mujer Hoy sobre TENMO

Què és el TENMO i per què es confon amb l’esclerosi múltiple?

15 de març de 2024
Pasteles del desayuno solidario GAEM

Esmorzar solidari de PCBakers a favor de GAEM

12 de març de 2024
Investigadora trabajando en laboratorio

Les nostres investigadores el 8 de març

8 de març de 2024