Projecte de Teràpia Cel·lular de Tolerància Immune “TolDec EM/NMO”

You are here:

Aquest projecte està finançat per:

Desenvolupat per:

Logos

La Teràpia Cel·lular de Tolerància Immune empra cèl·lules dendrítiques del mateix pacient, tractades amb pèptids de la mielina per regular l’atac autoimmune sobre la mielina.

Es tracta d’una tècnica de medicina personalitzada, pionera a escala mundial, que busca obtenir més eficàcia i minimitzar-ne els efectes secundaris.

La teràpia antigen específica amb cèl·lules dendrítiques té dos objectius principals:

  • Modular les defenses del pacient de manera molt específica i selectiva, per frenar la inflamació causada per l’esclerosi múltiple sense alterar la resta de defenses.
  • Minimitzar els efectes adversos del tractament (gràcies a l’ús de cèl·lules pròpies del pacient) respecte a les teràpies disponibles actualment.

Estat de desenvolupament

Desenvolupament del projecte

L’estudi té per objectiu determinar l’eficàcia clínica de les cèl·lules combinades amb el tractament estàndard. El 2018, es va finalitzar amb èxit la fase clínica Ib de seguretat en pacients. A finals del 2020, es va obtenir l’autorització per a la realització de la fase clínica següent (IIa). El febrer del 2021, es va incloure el primer pacient de l’estudi dels 45 previstos. L’estudi tindrá una duració prevista de 2 anys.

Constitueix el primer assaig d’aquest tipus a escala internacional on s’inclou un grup control per a la comparació i la valoració adequada de la resposta clínica. És un estudi controlat, aleatoritzat i doble cec per valorar la resposta clínica.

El projecte està en fase de reclutament i administració de les cèl·lules, està prevista una durada de dos anys i posteriorment s’avaluaran les respostes clíniques i els paràmetres immunològics de resposta.

El gener 2024 ja s’ha inclòs i s’ha administrat la teràpia cel·lular completa a 22 pacients a l’estudi, sense efectes adversos associats a l’administració de les cèl·lules o a la seva funcionalitat. El reclutament i la inclusió de pacients de l’estudi continua actiu.

Les dades preclínices demostren que els pèptids de la mielina s’incorporen al 90% de les cèl·lules tractades, produint millores en la severitat de l’esclerosi múltiple en models animals, i no presenten efectes tòxics.

Les dades de la fase clínica Ib, finalitzada el maig del 2017, demostren la seguretat del tractament a l’administració a persones.

Es creu que aquest tractament evitaria el progrés de la malaltia, ja que les cèl·lules del pacient, ja tractades, no presentarien la reacció autoimmune d’atac a la capa de mielina. S’evitaria, doncs, el deteriorament de la mielina i, per tant, les consegüents seqüeles físiques i cognitives provocades per l’esclerosi múltiple.

Comitè científic GAEM

T'informem de les darreres notícies