Teràpia d’estimulació elèctrica no-invasiva transcutània de la medul·la espinal

You are here:

Desenvolupat per:
Logos

Fundació GAEM dona suport a aquest nou projecte, una teràpia d’estimulació elèctrica no-invasiva transcutània de la medul·la espinal, que milloraria la capacitat motora dels membres superiors dels pacients amb esclerosi múltiple i els permetria recuperar-ne part la independència funcional, així com millorar-ne la qualitat de vida. Aquesta teràpia d’estimulació elèctrica no-invasiva podria ser aplicada a altres pacients amb lesió medul·lar traumàtica.

Assajos clínics recents en pacients amb lesió de la medul·la espinal han demostrat una seguretat i eficàcia excel·lents de l’estimulació elèctrica no-invasiva transcutània associada amb rehabilitació. Per això, aquestes evidències rellevants donen suport a traslladar aquesta teràpia directament a persones amb esclerosi múltiple amb discapacitat dels membres superiors de moderada a greu.

Estat de desenvolupament

Barra electroestimulació

Desenvolupament del projecte

Aquest projecte té com a objectiu realitzar un assaig clínic pilot per demostrar l’eficàcia i la seguretat de l’estimulació transcutània de la medul·la espinal, destinat a obtenir l’aprovació regulatòria per a la indicació de tractar persones amb esclerosi múltiple amb discapacitat de membres superiors de moderada a greu.

Es tracta d’un estudi doble cec, controlat, de tres braços en pacients d’esclerosi múltiple amb discapacitat significativa de les extremitats superiors. Els pacients se sotmetran a un període preparatori d’1 mes amb fisioteràpia estàndard i després assignats a l’atzar per rebre d’1 a 3 mesos de teràpia d’estimulació elèctrica no invasiva transcutània de la medul·la espinal associada a rehabilitació.

La teràpia d’estimulació elèctrica no invasiva transcutània de la medul·la espinal és un tractament que, si complementat amb la fisioteràpia comunament prescrita i ben acceptada pels pacients en esclerosi múltiple progressiva, pot incloure’s de manera eficient i fàcilment en el maneig i cura de les persones amb la malaltia.

S’esperen beneficis a curt termini (3-12 mesos) després del tractament, però també beneficis a llarg termini per als pacients amb condició estable o amb progressió lenta de la malaltia, repetint el tractament, per exemple, un cop l’any.

La necessitat insatisfeta més crítica és la discapacitat greu que pateixen les persones amb esclerosi múltiple progressiva. Tot i que les discapacitats més rellevants per a aquests pacients són l’estat d’ànim, el dolor, la deambulació i el control d’esfínters, una vegada que la discapacitat motora afecta els membres superiors, aquesta es converteix en un dels principals problemes que afecta la qualitat de vida dels pacients i una de les més preocupacions dels cuidadors. Per això, millorant el funcionament de les extremitats superiors, es permetrà als pacients menjar i cuidar-se sols, fer servir el telèfon i els ordinadors i interactuar millor amb els seus familiars amb un gran impacte en el seu benestar.

Comitè científic GAEM

Marco Pugliese en la conferencia de Mujer Hoy sobre TENMO

Què és el TENMO i per què es confon amb l’esclerosi múltiple?

15 de març de 2024
Pasteles del desayuno solidario GAEM

Esmorzar solidari de PCBakers a favor de GAEM

12 de març de 2024
Investigadora trabajando en laboratorio

Les nostres investigadores el 8 de març

8 de març de 2024