Queremos Saber en cápsulas: l’Esclerosi Múltiple els pròxims 15 anys

El passat 24 de novembre va tenir lloc “Queremos Saber en cápsulas” amb el Dr. Pablo Villoslada i el Dr. Fernando de Castro, amb el títol “L’Esclerosi Múltiple en els pròxims 15 anys”

 

2035, el futur de l’Esclerosi Múltiple

Aquesta conferència del Dr. Pablo Villoslada va fer un repàs dels actuals tractaments, que en general són reeixits en el maneig de la resposta autoimmune, però que no redueixen la inflamació crònica ni la neurodegeneració, dos reptes per als quals hi ha investigacions en curs sobre teràpies avançades: biològiques, gèniques i cel·lulars. “La neurociència, el coneixement del cervell i de la resposta al dany, han tingut una gran empenta a la darrera dècada i això ens ha permès entendre molt millor com i on es produeixen les lesions i, per tant, com podríem actuar“.

Villoslada sosté que “la medicina ha d’anar sempre cap a la prevenció, és el més eficaç“. D’aquesta manera, es podrien identificar persones a la pubertat, que és l’edat de risc i prevenir l’aparició de la malaltia.

D’altra banda, l’ús de la intel·ligència artificial en el maneig del pacient ofereix grans possibilitats que s’estan explorant.

En resum, el millor coneixement del funcionament del cervell, juntament amb les noves tècniques d’imatge i anàlisi han permès identificar noves dianes terapèutiques. Alhora, la interpretació de dades mitjançant la intel·ligència permet millorar el maneig de la malaltia, i els nous tractaments en recerca, tant principis actius com nanopartícules o neuroestimuladors, ofereixen il·lusionants perspectives a curt termini de millora de la qualitat de vida dels afectats /es, en particular dels més recentment diagnosticats.

 

Fundació GAEM impulsa la innovació biomèdica per trobar una cura per a l’esclerosi múltiple i millorar la vida de més de 55.000 persones a Espanya. Recolza la seva tasca de recerca i sensibilització sobre aquesta malaltia que no té cura.

 

Reposarem la mielina perduda? El camí encara per recórrer per la Neurologia actual

En aquesta ponència el Dr. Fernando de Castro ens exposa la necessitat urgent de completar l’arsenal terapèutic per a l’esclerosi múltiple amb fàrmacs remielinitzants. Apunta que “els assajos clínics haurien de recolzar-se en resultats preclínics més sòlids del que normalment ho fan: potser aquest és l’últim escull perquè puguem assolir aquest repte candent de la Neurologia moderna“. Un dels problemes ve que la malaltia que se simula en ratolins (preclínica) no és exactament el mateix que una esclerosi múltiple en humans, per això és difícil trobar un mecanisme que també sigui eficaç amb persones.

 

Programa “Queremos Saber en cápsulas” 24 de novembre del 2021