Rehabilitació cognitiva en Esclerosi Múltiple

La rehabilitació en esclerosi múltiple està dirigida a preservar i conservar la funcionalitat en la vida diària de la persona, i contempla tres àmbits d’actuació: físic, cognitiu i emocional.

 

El deteriorament cognitiu és un dels símptomes que pot presentar-se en persones amb esclerosi múltiple, amb diferents graus d’interferència en la seva vida diària. Encara que l’EM no segueix un patró homogeni d’afectació, les principals funcions cognitives alterades són: l’atenció, les funcions executives, la velocitat de processament, l’aprenentatge i la memòria.

La rehabilitació cognitiva es basa en la neuropsicologia, que és l’estudi de l’estructura i la funció del cervell, en relació amb diferents processos i conductes psicològiques, per analitzar com aquests es veuen afectats per una patologia.

Es podria dir que la neuropsicologia busca entendre com el cervell correlaciona amb la ment, i veure com l’afectació d’una patologia pot alterar alguns procediments.

Entre d’altres, la neuropsicologia es basa en desenvolupar i millorar processos diaris amb la    finalitat de millorar la vida quotidiana del pacient, desenvolupant per exemple:

 • Tècniques de suport per a la realització d’activitats diàries (vestir-se, rentar-se, escriure, cuinar… )
 • Activitats per a la recuperació de funcions cognitives (atenció, memòria… )
 • Teràpies de la parla
 • Tècniques per al maneig de l’estrès
 • Contenció d’esfínters
 • Activitats per a la millora de la mobilitat i el control dels músculs
 • Programes d’exercicis per evitar o atenuar la debilitat muscular
 • Teràpia social
 • Consell nutricional
 • Maneig del dolor.

Algunes de les bases d’aquestes teràpies són:

L’autogeneració: mètode per millorar la capacitat d’aprenentatge i recordar nova informació. Es basa en la idea que el procés de recordar i comprendre informació millora quan una persona genera les seves pròpies respostes correctes a un problema, i no quan algú li ho proporciona directament.

Aprenentatge espaiat en el temps: consisteix a repetir l’activitat o el contingut que es vol aprendre amb un temps de diferència entre cada sessió d’aprenentatge. Aquest mètode sembla ser més positiu per a la memòria del pacient que les sessions consecutives d’aprenentatge sense descans.

Recuperació de la pràctica: aquest mètode defensa la idea de que posar a prova (per exemple, mitjançant un examen) la memòria de coneixements ja apresos anteriorment millora el recordatori posterior d’aquesta informació, més que tornar a estudiar aquest material.

 

Rehabilitació Neuropsicològica en Esclerosi Múltiple

 

Pel que fa a la rehabilitació de les funcions executives, s’estan creant nombrosos programes telemàtics, com per exemple “EM-Line! Memory” o “Cognifit”.

 • EM-Line! Memory”, presentat el gener d’aquest any, és un programa en línia de rehabilitació cognitiva adreçat especialment a pacients amb esclerosi múltiple (EM). Aquesta plataforma gratuïta ofereix diverses categories d’exercicis per fer rehabilitació cognitiva durant 45 minuts diaris des de casa. Per a més informació, veure “Proyecto EM-line!: Rehabilitación cognitiva en Esclerosis Múltiple“.
 • Cognifit, també de caràcter gratuït, ofereix una sèrie d’aplicacions i jocs mitjançant els quals els pacients poden exercitar diferents funcions per millorar les seves habilitats mentals. A través d’aquest programa es poden avaluar i entrenar una àmplia varietat d’habilitats cognitives que poden estar deteriorades en l’EM, com la memòria, l’atenció, la velocitat de processament, l’estimació de la distància o la coordinació ull-mà.

 

Properament…

 • Rehabilitació emocional en Esclerosi Múltiple

 


 

Notícies relacionades: