Què suposa participar en un assaig clínic?

Participar en un assaig clínic pot ser una oportunitat per a les persones afectades d’esclerosi múltiple; però també comporta una sèrie de riscos que és recomanable conèixer. Primerament, existeixen diferents tipus d’assajos clínics, que poden anar enfocats a investigar diversos elements de la malaltia.

Nova incorporació al Comitè Científic de la Fundació GAEM

Marta Palicio, doctora en biologia molecular, nou membre del Comitè Científic de la Fundació GAEM Marta Palicio és Chief Innovation Officer (Directora d’Innovació) en Biokit, on s’ocupa d’impulsar la innovació, buscant nous productes i tecnologies d’interès per a la companyia, explorant oportunitats de col·laboració i impulsant la innovació interna. Biokit es dedica al al desenvolupament, producció i comercialització de immunoassaigs per al mercat del diagnòstic clínic (IVD). La Marta té més de quinze anys d’experiència en recerca biomèdica i biotecnologia. Després del doctorat, va treballar a Genset, una companyia francesa de farmacogenòmica i va ser directora d’Afers Internacionals a Eurasanté, agència francesa especialitzada en desenvolupament econòmic del sector de la salut. Abans d’unir-se a Biokit el 2012, va ocupar el càrrec de Scientific Business Developer a l’empresa espanyola Oryzon. El Comitè Científic de Fundació GAEM està format per experts de renom en diferents àmbits de coneixement i entorns, professionals reconeguts amb més de 10 anys d’experiència en els seus respectius àmbits, que col·laboren per períodes de 4 anys renovables. El Comitè Científic de Fundació GAEM s’ocupa d’avaluar de forma independent els projectes que es proposen per al portafoli de l’Acceleradora GAEM. Compte en l’actualitat amb 6 membres, tots ells representants del món acadèmic – clínic i del sector empresarial biomèdic i / o tecnològic. Des de Fundació GAEM volem donar la benvinguda a la Marta Palicio, i agrair a Pau Bruguera, director de R & D de Biokit, la seva valuosa col·laboració com a membre del nostre Comitè Científic en els últims anys.

Nova incorporació al Comitè Científic de la Fundació GAEM

Marta Palicio, doctora en biologia molecular, nou membre del Comitè Científic de la Fundació GAEM Marta Palicio és Chief Innovation Officer (Directora d’Innovació) en Biokit, on s’ocupa d’impulsar la innovació, buscant nous productes i tecnologies d’interès per a la companyia, explorant oportunitats de col·laboració i impulsant la innovació interna. Biokit es dedica al al desenvolupament, producció i comercialització de immunoassaigs per al mercat del diagnòstic clínic (IVD). La Marta té més de quinze anys d’experiència en recerca biomèdica i biotecnologia. Després del doctorat, va treballar a Genset, una companyia francesa de farmacogenòmica i va ser directora d’Afers Internacionals a Eurasanté, agència francesa especialitzada en desenvolupament econòmic del sector de la salut. Abans d’unir-se a Biokit el 2012, va ocupar el càrrec de Scientific Business Developer a l’empresa espanyola Oryzon. El Comitè Científic de Fundació GAEM està format per experts de renom en diferents àmbits de coneixement i entorns, professionals reconeguts amb més de 10 anys d’experiència en els seus respectius àmbits, que col·laboren per períodes de 4 anys renovables. El Comitè Científic de Fundació GAEM s’ocupa d’avaluar de forma independent els projectes que es proposen per al portafoli de l’Acceleradora GAEM. Compte en l’actualitat amb 6 membres, tots ells representants del món acadèmic – clínic i del sector empresarial biomèdic i / o tecnològic. Des de Fundació GAEM volem donar la benvinguda a la Marta Palicio, i agrair a Pau Bruguera, director de R & D de Biokit, la seva valuosa col·laboració com a membre del nostre Comitè Científic en els últims anys.

Fundació GAEM i la seva Acceleradora de projectes per la Innovació Responsable

Fundació GAEM i la seva Acceleradora de projectes participen en el projecte europeu COMPASS, un programa europeu destinat a fomentar la Innovación i Recerca Responsables (RRI) en tres camps clau d’innovació: Salut, Nanotecnologia i TIC   Fundació GAEM i les empreses de la seva Acceleradora de projectes de recerca biomèdica (Mint Labs i Ankar Pharma) participen, de la mà de Fundació “la Caixa”, un dels set partners de COMPASS, en aquest projecte europeu que pretén recopilar i mostrar les evidències dels beneficis d’integrar la RRI en els sistemes d’innovació existents en la indústria europea. L’objectiu de COMPASS es promoure una gestió responsable, sostenible i inclusiva de les activitats de R+D+i (Recerca, Desenvolupament i innovació) en les empreses altament innovadores (PIMEs en particular). Així mateix desitja fomentar la col·laboració en tres camps clau d’innovació: Salut, Nanotecnologia i TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). El programa vol involucrar a la indústria, la recerca i la societat civil en els processos de co-creació des dels inicis, per assegurar la utilitat, viabilitat i apropiació dels resultats entre les indústries interessades. L’objetiu final de COMPASS és posar en marxa en els propers tres anys una plataforma interactiva en línia, COMPASS per la Innovació Responsable, que proporcionarà una sèrie d’eines i serveis adaptats a les necessitats de les PIMEs: Fulls de ruta d’RRI per als tres camps d’innovació en salut, nanotecnologia i TIC. Una eina d’autoverificació d’innovació responsable per a les pimes. Materials de capacitació i tutorials audiovisuals, guies temàtiques curtes, recursos addicionals i materials promocionals. Orientació adaptada a les necessitats de les empreses innovadores, en particular les pimes. Fundació GAEM, Mint Labs i Ankar Pharma estan col·laborant, juntament amb d’altres reputades empreses innovadores en els camps de salut, nanotecnologia i TIC, en la recopilació i elaboració dels materials necessaris per a l’adaptació de la plataforma COMPASS a la realitat de la innovació en las empreses espanyoles.

Bionure entra a formar parte de la Aceleradora de proyectos de GAEM

La Aceleradora de la Fundación GAEM incorpora un nuevo proyecto, el BN201, de Bionure, start-up surgida en el entorno del Hospital Clínic de Barcelona – IDIBAPS, con sede en Barcelona y San Francisco (USA). El BN201 es la primera molécula de su clase que previene el daño axonal y promueve la supervivencia de las células neuronales, por lo que supondría efectos de neuroprotección, recuperar la población celular y promover la remielinización de estas células, y de este modo, se podrían parar algunos efectos de la Esclerosis Múltiple. Esta investigación ha finalizado el desarrollo preclínico y entrará en Fase Clínica para evaluar la eficacia y seguridad en humanos a finales de 2016. The Accelerator of the GAEM Foundation incorporates a new project, the BN201, of Bionure, start-up emerged in the environment of Hospital Clínic – IDIBAPS, based in Barcelona and San Francisco (USA). The BN201 is the first molecule of its kind that prevents axonal damage and promotes the survival of neuronal cells, which would effects of neuroprotection, recover the cell population and promote remyelination of these cells, and thus, could stop some effects of Multiple Sclerosis. This research has completed preclinical development and will enter clinical phase to evaluate the efficacy and safety in humans at the end of 2016. L’Acceleradora de la Fundació GAEM incorpora un nou projecte, el BN201, de Bionure, start-up sorgida en l’entorn de l’Hospital Clínic de Barcelona – IDIBAPS, amb seu a Barcelona i San Francisco (USA). El BN201 és la primera molècula de la seva classe que prevé el dany axonal i promou la supervivència de les cèl·lules neuronals, per la qual cosa suposaria efectes de neuroprotecció, recuperar la població cel·lular i promoure la remielinització d’aquestes cèl·lules, i d’aquesta manera, es podrien parar alguns efectes de l’Esclerosi Múltiple. Aquesta investigació ha finalitzat el desenvolupament preclínic i entrarà en Fase Clínica per avaluar l’eficàcia i seguretat en humans a finals de 2016.