Nous biomarcadors per predir l’inici de l’esclerosi múltiple a persones amb neuritis òptica

S’han identificat dos biomarcadors que es poden fer servir per predir el desenvolupament d’esclerosi múltiple en persones amb neuritis òptica. L’estudi ha permès identificar dos biomarcadors que podrien predir el desenvolupament de l’esclerosi múltiple, però els científics creuen que cal més investigació per validar aquestes troballes i avaluar el valor d’aquests biomarcadors.

Diagnòstic i seguiment de l’esclerosi múltiple mijtançant el moviment ocular

Una startup canadenca està provant una tecnologia de seguiment ocular per al diagnòstic i monitorització de l’esclerosi múltiple. Les malalties neurodegeneratives com l’esclerosi múltiple es caracteritzen per un dany progressiu de les cèl·lules nervioses que, en última instància, provoca la seva mort. Cada vegada hi ha més proves que demostren que aquests processos neurodegeneratius afecten els circuits cerebrals de l’ull, el que provoca anomalies en el moviment ocular i problemes oculars.

Un biomarcador en sang permetrà predecir l’evolució de la esclerosis múltiple

“Els biomarcadors continuen sent l’assignatura pendent de l’esclerosi múltiple. Hi ha un llarg camí que recórrer per a poder abordar la malaltia en estadis inicials que evitin la progressió de l’esclerosi múltiple i les seves conseqüències en els pacients, familiars i en el sistema de salut públic”. Així ho assegura Jordi Tomás, investigador principal de l’estudi sobre biomarcadors del Institut d´Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) que se centra en l’estudi epigenètic de tipus cel·lulars homogenis (limfòcits B i T) en el moment del diagnòstic de l’esclerosi múltiple i en etapes més progressives d’aquesta. “La nostra recerca aportarà més eines per a predir l’evolució de l’esclerosi múltiple“. Poder arribar a predir, mitjançant una senzilla extracció de sang, l’evolució del pacient, brots, discapacitat i el cúmul de lesions en ressonància magnètica, són les principals fites d’aquesta recerca que, a més, podria contribuir en el disseny de fàrmacs epigenètics. “Aquesta recerca -explica Jordi Tomás- aportarà en la pràctica clínica més eines per a poder predir l’evolució de la malaltia. El disseny de fàrmacs dirigits a corregir l’epigenètica de les cèl·lules del sistema immune permetrà evitar la reacció autoimmune, la neurodegeneració i, per tant, la progressió d’aquesta malaltia”. Jordi Tomás, que pertany al grup de recerca en Neurodegeneració i Neuroinflamació de l’IDIBGI i de la Unitat de Neuroinmunología i Esclerosi Múltiple Territorial de Girona, recorda que no existeixen precedents en l’estudi epigenètic de poblacions limfocitàries en el curs clínic d’aquesta malaltia. “La nostra hipòtesi de treball es basa en quins canvis epigenètics en aquests tipus cel·lulars poden facilitar la manifestació clínica i la progressió d’aquesta malaltia”, explica l’investigador de l’IDIBGI, que indica que la recerca té tres objectius principals. D’una banda, “determinar el perfil epigenètic d’aquests tipus cel·lulars procedents de sang perifèrica en pacients recentment diagnosticats amb esclerosi múltiple i en etapes més progressives de la malaltia”. Per un altre, validar els resultats obtinguts en sang a nivell del líquid cefalorraquidi i del sistema nerviós central i, finalment, determinar biomarcadors de la malaltia en el moment del diagnòstic i en les fases progressives de la malaltia “a fi de poder predir l’evolució de la malaltia i potencials dianes terapèutiques”. Predir l’evolució de la malaltia, en la pràctica, suposaria “saber com evolucionarà el pacient, quants brots tindrà, amb quina freqüència sofrirà aquests brots en el curs de la malaltia i ens permetria avançar en el disseny de tractaments farmacològics personalitzats que reverteixin les alteracions epigenètiques observa- dónes en pacients amb esclerosi múltiple”. “L’epigenètica és un factor clau per a entendre la relació gen-ambienti i, en conseqüència, l’origen de l’esclerosi múltiple” Fases La recerca, que està prevista que finalitzi en 2022, consta de dues fases: “Una pre-clínica, per a determinar biomarcadors epigenètics en sang, que és la que actualment està en curs, i una fase clínica d’explotació dels resultats per a la validació dels biomarcadors i per al desenvolupament de nous fàrmacs epigenètics que contrarestin la neurodegeneració”. Tres són les poblacions el sistema immunitari de les quals és objecte d’estudi en aquesta recerca, “ben definides apariades per edat, sexe i nivell d’estudis”. Jordi Tomás concreta que es tracta d’una cohort de pacients recentment diagnosticats de tipus remitent recurrent, una altra de pacients amb formes secundàries progressives d’esclerosi múltiple i els seus respectius controls (subjectes sense patologies). Per a l’estudi epigenètic de les poblacions immunitàries s’utilitzaran tècniques d’avantguarda basades tant en la seqüenciació massiva de l’ADN com en la quantificació proteica. Fins al moment, la recerca ha permès constatar que l’epigenètica, com subratlla JordiTomás, “és un factor clau per a entendre la relació gen-ambienti i, en conseqüència, l’origen de l’esclerosi múltiple. Cada població cel·lular presenta un perfil epigenètic diferent que varia en el temps i entre subjectes sans i pacients amb esclerosi múltiple”. “Els metges podrien determinar com evolucionaran els pacients i quina intervenció terapèutica és la més útil per a cada individu” Finançament La Fundació GAEM, entitat que era fundada en 2006 per afectats d’esclerosi múltiple per a impulsar la recerca biomèdica per a curar la malaltia, incorporava recentment a la seva `Acceleradora de projectes´ aquesta recerca de l’IDIBGI. Una circumstància que, segons Jordi Tomás, ha permès que el projecte obtingui “una major visibilitat en els mitjans de comunicació, una oportunitat per a visualitzar la recerca que es duu a terme a Girona a nivell nacional i la possibilitat de trobar sponsors”. En aquest sentit, indica que l’estudi ha estat parcialment finançat pel ministeri de ciències alemany, el Deutsche Forschungsgemeinschaft, i una altra petita part per l’Institut de Salut Carles III. “Així i tot, falten recursos per a executar el projecte íntegrament”, subratlla, posant en valor que, “amb l’ajuda de biomarcadors epigenètics en sang, els metges podrien determinar com evolucionaran els pacients i quina intervenció terapèutica és la més útil per a cada individu”. L’investigador considera que el principal repte en el tractament de l’esclerosi múltiple és precisament trobar l’o els mecanismes moleculars “que permetin evitar l’atac del sistema immune al nostre sistema nerviós”. I, insisteix: “L’estudi de biomarcadors epigenètics és el punt de partida per al desenvolupament de noves teràpies farmacològiques que evitin la progressió de la malaltia i, per tant, la neurodegeneració. Amb aquest estudi, es pretén cronificar la malaltia“. Notícia original publicada a IMMÉDICO

Biomarcadors en sang per accelerar el diagnòstic: nou projecte de l’Acceleradora GAEM

Fundació GAEM i IDIBGI (Institut de Recerca Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta) acorden impulsar la investigació i descobriment de biomarcadors per a la detecció i seguiment de les malalties neurodegeneratives, incloent l’Esclerosi Múltiple. El projecte de recerca, liderat per Dr. Jordi Tomàs Roig de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Mútliple, s’incorpora al porgrama Acceleradora i tindrà una durada de 3 anys.

Actualització dels Criteris de McDonald per a un millor diagnòstic de l’esclerosi múltiple

Com tots sabem, l’Esclerosi Múltiple és difícil de diagnosticar. Dit d’una altra manera, és fàcil fer un diagnòstic erroni. No hi ha una única prova per diagnosticar l’esclerosi múltiple. Els neuròlegs utilitzen els seus exàmens clínics, l’historial mèdic del pacient i les proves de laboratori. També es basen en imatges de ressonància magnètica del cervell i, de vegades, de la medul·la espinal. Aquestes proves pretenen descartar altres causes possibles dels símptomes neurològics d’una persona i recopilar dades que apuntarien a un diagnòstic d’EM. Si sembla probable que es tracti d’EM, es pot sol·licitar una punció lumbar com a confirmació addicional. Totes aquestes proves es duen a terme sota un protocol anomenat Criteris de McDonald. Aquest s’aplica principalment quan un pacient experimenta el que els metges anomenen la síndrome clínica aïllada (CIS), que és l’aparició de símptomes neurològics que són típics de l’EM en una persona que no ha estat diagnosticada d’EM. Amb l’esperança d’accelerar el procés de diagnòstic i millorar la seva precisió, els Criteris de McDonald han estat actualitzats recentment. Els canvis bàsics, publicats a la revista The Lancet Neurology, inclouen que es disminueixi el llindar a l’hora d’ordenar una punció lumbar i que es permeti que els metges considerin que les lesions detectades en la ressonància magnètica (RM) estan causades per l’EM, tot i que no hi hagi realment símptomes físics.   Revisió dels Criteris de McDonald La revisió ha estat realitzada per un comitè de 30 experts internacionals en EM, que destaquen que l’EM és millor diagnosticada si és per part d’un metge amb experiència en EM, amb el suport d’imatges i altres proves. Els experts recomanen que s’obtingui una RM cerebral, si és possible, durant el procés de diagnòstic de l’EM. També s’ha d’obtenir una RM espinal quan es necessitin dades addicionals per confirmar el diagnòstic. Per tant, d’acord amb els Criteris de McDonald actualitzats, aquests són els punts principals a considerar en fer un diagnòstic d’esclerosi múltiple: Bandes oligoclonals: són bandes de proteïnes que estan relacionades amb la inflamació en el sistema nerviós central. La detecció de bandes oligoclonals en el líquid cefaloraquidi poden ara substituir, en fer el diagnòstic, la detecció de lesions a la columna vertebral mitjançant múltiples ressonàncies magnètiques. Tipus de lesions: tant les lesions de RM asimptomàtiques, com ara també les simptomàtiques, poden utilitzar-se per determinar si les lesions han aparegut tant en l’espai com en el temps. ( “En l’espai” és una indicació de dany en més d’un punt del sistema nerviós. “En el temps” indica que s’ha produït dany més d’una vegada). Lloc de les lesions: s’han agregat lesions corticals en el cervell a les lesions juxtacorticals (al costat del còrtex cerebral) per al seu ús en el compliment dels criteris de RM per a la disseminació de lesions en l’espai. Una consideració essencial del diagnòstic ha de ser que no hi ha una millor explicació per als símptomes i els resultats de les proves que un diagnòstic d’EM.   El comitè també recomana: Quan s’usa líquid cefaloraquidi com a part del procés de diagnòstic, aquest ha de ser comparat amb una mostra de sang per confirmar que les bandes oligoclonals només apareixen en el líquid cefaloraquidi. En cas que aquestes també apareguin a la sang, no és apropiat un diagnòstic d’EM. Es pot fer un diagnòstic d’EM sense haver d’indicar si el curs de la malaltia està actiu o no, i si és progressiu o no. El tipus i el curs de la malaltia s’han de tornar a avaluar periòdicament. Aquestes recomanacions es detallen en un comunicat de premsa de la National MS Society (NMSS).   Hi ha persones que diuen haver estat diagnosticades als 19 o 20 anys, però “que ja sabien anys abans que tenien EM”. Les investigacions suggereixen que el diagnòstic tardà o el diagnòstic erroni no és infreqüent. Segons el comunicat de premsa de la NMSS, “si un individu no presenta símptomes primerencs similars a l’EM, o és membre d’una població en la qual l’EM és menys comú (com nens, gent gran o poblacions de raça no blanca), les proves addicionals poden ajudar a reunir una evidència addicional, necessària per confirmar si la persona realment té esclerosi múltiple o una altra patologia que pugui requerir un tractament i seguiment diferent”. Realitzar aquestes proves de manera més ràpida i precisa hauria de conduir a un tractament més ràpid i millor. La revisió dels Criteris de McDonald és un intent de facilitar aquest procés.       Font original:  Diagnosing MS Faster and Better, Multiple Sclerosis News Today Notícies relacionades:  El Diagnòstic de l’Esclerosi Múltiple Diagnóstico de esclerosis múltiple: Actualización de los criterios de McDonald 2017, Blog Esclerosis Múltiple @susosantiago    

EL DIAGNÒSTIC DE L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

El diagnòstic de l’Esclerosi Múltiple, coneguda com la malaltia de les mil cares per la diversitat dels seus símptomes, és molt complex i sol requerir un cert temps. Actualment la “regla” bàsica per efectuar un diagnòstic d’Esclerosi Múltiple requereix que es reuneixin les dues condicions següents: Que hi hagi proves objectives d’almenys dues àrees de pèrdua de mielina, o lesions de desmielinització, que apareguin en dues zones neurològiques diferents i separades en el temps. Això vol dir que les lesions s’han presentat en diferents llocs i diferents ocasions dins el cervell, la medul·la espinal, o el nervi òptic. Que s’hagin descartat objectivament la resta de malalties que poden causar símptomes neurològics similars. Aquestes dues condicions, constitueixen el Criteri de McDonald, que va permetre el 2005 consensuar la pràctica mèdica en el diagnòstic de l’Esclerosi Múltiple i establir més aviat un diagnòstic  de la patologia. No obstant això, es pot trigar mesos a obtenir aquest diagnòstic, ja que en ocasions, les proves s’han de repetir diverses vegades per poder reunir la informació necessària en les diferents zones i en diferents moments. Tot això sense comptar que, si l’afectat / a acudeix a la consulta amb un brot, en remetre aquest sense un diagnòstic establert, de vegades passen anys fins que es presenten altres símptomes o un altre atac que permet confirmar que es pateix la malaltia. Per confirmar el diagnòstic d’Esclerosi Múltiple es necessiten dues tipologies de proves: L’examen físic Proves diagnòstiques   EXAMEN FÍSIC Quan l’afectat es presenta a la consulta mèdica amb símptomes compatibles amb l’Esclerosi Múltiple, que no s’expliquen a priori per altres causes, el procediment habitual és elaborar una història clínica detallada, que inclogui tots els símptomes de la persona, tant passats com presents. Per a això, el metge realitzarà una sèrie d’exàmens físics per comprovar si hi ha signes que puguin explicar els símptomes o assenyalin l’existència d’una malaltia que podria ser desconeguda per a la persona. Els signes no són el mateix que els símptomes. Els signes són senyals de la malaltia que són objectivament determinats per un metge. Alguns signes poden explicar els símptomes d’una persona, però altres no tenen un símptoma associat. Entre els signes més comuns que pot detectar el metge durant un examen físic i que poden assenyalar anomalies neurològiques, estan: Un moviment ocular alterat i una reacció anormal de les pupil·les Canvis subtils en la parla Alteració dels reflexos Problemes de coordinació Alteracions sensorials Mostres d’espasticitat o de debilitat en els braços o cames L’examen físic pot consistir en el següent: Un examen ocular, que podria revelar l’existència de danys en el nervi òptic. Una revisió de la força muscular, tirant i empenyent amb fermesa dels braços i les cames del pacient. Mesurar la coordinació, normalment amb una prova en la qual es demana al pacient que es toqui el nas amb la punta de l’índex ràpidament, primer amb els ulls oberts i després tancats. Un examen de la sensibilitat de la superfície corporal, que es realitza amb una agulla i amb el frec d’una ploma o un toc delicat. Una prova de sensibilitat vibratòria, realitzada amb un diapasó que s’aplica contra una articulació perquè el pacient experimenti una sensació de brunzit o vibració. Una prova dels reflexos, utilitzant un petit martell de goma.   PROVES DIAGNÒSTIQUES L’examen físic es complementa amb proves diagnòstiques i de laboratori. La prova més determinant, capaç de detectar plaques o cicatrius que podrien estar causades per l’Esclerosi Múltiple, és la ressonància magnètica (RM). La RM permet obtenir de forma no invasiva imatges molt precises del cervell i ha suposat un avenç clau en el diagnòstic d’aquesta malaltia neurodegenerativa. La ressonància magnètica no empra radiació, sinó magnetisme i ones radioelèctriques. Camps magnètics potents interactuen amb els àtoms d’hidrogen de l’aigua que contenen tots els teixits i fluids de l’organisme. Els senyals de radiofreqüència fan que aquests àtoms d’hidrogen alliberin energia, i els ordinadors tradueixen els canvis en imatges seccionals creuades. És un procediment d’exploració molt sensible i pot produir imatges de lesions o de zones danyades que passarien inadvertides amb un escàner. No obstant això, com tota prova diagnòstica, la RM té limitacions. Així, una RM anormal no implica, necessàriament, que hi hagi Esclerosi Múltiple. Hi ha altres afeccions que causen lesions cerebrals molt similars a les que produeix l’EM. I a l’inrevés, una RM amb resultat normal no descarta completament l’existència d’Esclerosi Múltiple. En un 5% de pacients en els que s’ha confirmat el diagnòstic d’Esclerosi Múltiple en base a altres criteris, la RM no mostra lesions al cervell. Aquestes persones poden presentar lesions a la medul·la espinal o poden fins i tot tenir lesions que no puguin ser detectades mitjançant la RM. Per això, per establir un diagnòstic clar, cal avaluar tres paràmetres: els símptomes i els signes, els resultats d’una RM, i excloure altres patologies neurodegeneratives mitjançant proves diagnòstiques complementàries.   Proves Complementàries Si després de realitzar l’examen físic i la RM subsisteixen els dubtes pel que fa al diagnòstic, es poden dur a terme altres proves complementàries, com les de potencials evocats i l’extracció de líquid cefaloraquidi i de sang. Les proves de potencials evocats (PE o MP en anglès) són estudis elèctrics de diagnòstic que poden mostrar si hi ha hagut una disminució en el flux de missatges a diverses parts del cervell. Sovint delaten la presència de cicatrius al llarg de les vies nervioses que no es poden detectar d’una altra manera. El líquid cefaloraquidi, extret mitjançant una punció lumbar, s’examina per tal de detectar els nivells de certes proteïnes del sistema immunològic i la presència d’anticossos anomenats “bandes oligoclonals“. Aquestes bandes indiquen una resposta immune en el sistema nerviós central i es troben en el fluid cerebroespinal del 90% al 95% de les persones amb Esclerosi Múltiple. No obstant això, també són presents en altres malalties. Per tant, les bandes oligoclonals per si mateixes no poden considerar-se com una prova definitiva de l’existència d’EM, essent només un complement de les proves ja esmentades. No hi ha cap marcador bioquímic específic…

Un terç de pacients amb esclerosi múltiple és incapaç d’expressar el seu malestar

Un de cada tres pacients amb esclerosi múltiple, i un de cada tres familiars, afirma ser incapaç d’expressar les seves pors o els seus pensaments sobre la malaltia, que té la fatiga com un dels seus símptomes més invisibles. Aquestes són les dades d’una enquesta feta pública a la trobada “LinkEM 2017”, que es celebra a Madrid aquesta setmana, organitzada pel Ministeri de Sanitat i l’associació Esclerosi Múltiple Espanya, entre altres entitats. Aquesta enquesta, realitzada a pacients amb esclerosi múltiple i el seu cercle més pròxim, revela que els familiars i amics més propers se senten “més preocupats” per la malaltia que les persones que la pateixen.     L’ enquesta, que ha recollit testimonis de tres mil persones, entre familiars i pacients amb esclerosi múltiple, indica també que un de cada deu qualifica com “molt dolenta” la comunicació a la llar sobre aquest patiment.     A més, apunta a la fatiga com un dels símptomes més invisibles i, sobretot, més incompresos dins de l’àmbit laboral i familiar. “El meu cap em deia que era el treballador més mandrós de tota la fàbrica”, va expressar un enquestat.   LinkEM, que celebra la seva segona edició aquest any, reuneix a persones amb esclerosi múltiple i els seus familiars, organitzacions de pacients, professionals sanitaris i sociosanitaris, entre d’altres col·laboradors. Fundació GAEM ha participat a “LinkEM Organitzacions”, espai de trobada i d’intercanvi per a gerents i responsables de comunicació de les organitzacions de pacients membres de l’associació Esclerosi Múltiple Espanya. Cristina Espallargas, directora de comunicació de GAEM, ha compartit ab la resta de participants les bones pràctiques en comunicació i sensibilització en EM, destacant les accions dudes a verme des de la Fundació per conèixer i comprendre millor el sistema nerviós i la seva disfunció des de la mirada de l’esclerosi múltiple.     Llegir l’article complet a La Vanguardia / Vida Retransmissió en directe de l’esdeveniment “Família i EM”  

FractalMed lanza un detector de esclerosis

La detección precoz de la esclerosis múltiple en un paciente es clave para su tratamiento farmacológico. Hasta la fecha, su diagnóstico se basa en la observación de síntomas y de imágenes de resonancia magnética por parte del profesional sanitario. FractalMed, una start up creada en 2015 en Barcelona, propone un software que aplica geometría fractal para detectar casos incluso antes de que se empiece a manifestar la enfermedad. La compañía, liderada por Juan Manuel Villanueva y Francisco J. Esteban, acaba de lanzar su primera ronda de financiación, valorada en 750.000 euros. Los fondos se destinarán a un ensayo clínico multicentro y a obtener la certificación regulatoria de la Unión Europea, lo que permitirá a la compañía licenciar el producto para alguna big pharma. La biotecnológica ha completado hasta ahora 100.000 euros procedentes de Sphere. Esta sociedad es un vehículo de inversión family & friends, donde también figuran Villanueva y Esteban, que aportó el capital semilla. No obstante, recientemente ha incorporado a uno de los socios fundadores de Caprabo, la familia Carbó. Estos nuevos accionistas invirtieron 200.000 euros en Sphere. Los otros 100.000 euros se destinaron a otra start up del grupo, Smart Schools, que posee una aplicación de gestión escolar. La familia fundadora de Caprabo ha asumido el compromiso de seguir invirtiendo en ambas compañías a medida que las empresas crezcan. Hasta la fecha, FractalMed ha conseguido resultados clínicos positivos. El último es una prueba realizada con 108 pacientes en el Hospital Clínic. De hecho, el presidente del consejo científico asesor de la empresa es Pablo Villoslada, jefe del grupo de nuevas terapias en esclerosis múltiple en el Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, vinculado al centro hospitalario barcelonés. Actualmente, el capital de FractalMed está en un 83,1% en manos de Sphere Tech&Capital. El resto se reparte a partes iguales entre Villanueva, que ejerce de consejero delegado, y Esteban, el director estratégico. Fuente original: Expansión Early detection of multiple sclerosis in a patient is key to their drug treatment. To date, its diagnosis is based on observation of symptoms and MRIs by the health professional. FractalMed, a start-up created in 2015 in Barcelona, offers software that applies fractal geometry to detect cases even before it begins to manifest the disease. The company, led by Juan Manuel Villanueva and Francisco J. Esteban, has just launched its first round of funding, valued at 750,000 euros. The funds will go to a multicenter clinical trial and to obtain regulatory certification of the European Union, which allow the company to license the product for any big pharma. Biotechnology has completed so far 100,000 euros from Sphere. This partnership is an investment vehicle family & friends, which also include Villanueva and Esteban, who provided the seed capital. However, recently he joined one of the founding members of Caprabo, the Carbo family. These new shareholders invested 200,000 euros in Sphere. The other 100,000 euros went to another start up the group, Smart Schools, which has a school management application. Caprabo’s founding family is committed to continue investing in both companies as companies grow. To date, FractalMed positive clinical results achieved. The latter is a test conducted with 108 patients at the Hospital Clínic. In fact, the chairman of the scientific advisory board of the company is Pablo Villoslada, head of the group of new therapies in multiple sclerosis at the Institute of Biomedical Research August Pi i Sunyer, linked to the Barcelona hospital. Currently, the capital of FractalMed is 83.1% owned by Sphere Tech & Capital. The rest is divided equally between Villanueva, who serves as CEO, and Stephen, the strategic director. Original source: Expansión La detecció precoç de l’esclerosi múltiple en un pacient és clau per al seu tractament farmacològic. Fins a la data, el seu diagnòstic es basa en l’observació de símptomes i d’imatges de ressonància magnètica per part del professional sanitari. FractalMed, una start up creada el 2015 a Barcelona, proposa un programari que aplica geometria fractal per detectar casos fins i tot abans que es comenci a manifestar la malaltia. La companyia, liderada per Juan Manuel Villanueva i Francisco J. Esteban, acaba de llançar la seva primera ronda de finançament, valorada en 750.000 euros. Els fons es destinaran a un assaig clínic multicentre i a obtenir la certificació regulatòria de la Unió Europea, cosa que permetrà a la companyia llicenciar el producte per a alguna big pharma. La biotecnologia ha completat fins ara 100.000 euros procedents de Sphere. Aquesta societat és un vehicle d’inversió family & friends, on també figuren Villanueva i Esteban, que va aportar el capital llavor. No obstant això, recentment ha incorporat a un dels socis fundadors de Caprabo, la família Carbó. Aquests nous accionistes van invertir 200.000 euros en Sphere. Els altres 100.000 euros es van destinar a una altra start up del grup, Smart Schools, que posseeix una aplicació de gestió escolar. La família fundadora de Caprabo ha assumit el compromís de seguir invertint en les dues companyies a mesura que les empreses creixin. Fins a la data, FractalMed ha aconseguit resultats clínics positius. L’últim és una prova realitzada amb 108 pacients a l’Hospital Clínic. De fet, el president del consell científic assessor de l’empresa és Pablo Villoslada, cap del grup de noves teràpies en esclerosi múltiple a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, vinculat al centre hospitalari barceloní. Actualment, el capital de FractalMed està en un 83,1% en mans de Sphere Tech & Capital. La resta es reparteix a parts iguals entre Villanueva, que exerceix de conseller delegat, i Esteve, el director estratègic. Font original: Expansión

El tabaco puede acelerar la progresión de la esclerosis múltiple

No renunciar al tabaco una vez que se ha recibido un diagnóstico de esclerosis múltiple parece estar asociado con una aceleración de la progresión de la enfermedad, según un estudio de una universidad sueca. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa y el tabaco es uno de los factores de riesgo conocidos. La dolencia comienza con un curso inicial de recaídas y empeoramientos irregulares y, por lo general, unos 20 años después, pasa a la fase de enfermedad progresiva. Un equipo de la Universidad Karolinska de Estocolmo estudió a 728 pacientes que fumaban en el momento del diagnóstico, de los que 216 ya había pasado a la segunda fase de la enfermedad, según un estudio publicado hoy en la revista Jama Neurology. Entre los fumadores, 332 seguían consumiendo tabaco un año después del diagnóstico y 118 lo habían dejado en ese mismo periodo de tiempo. Además se incluyeron datos de 1.012 personas que nunca habían consumido tabaco. El estudio sugiere que cada año en el que un paciente seguía fumando después de ser diagnosticado aceleraba en un 4,7 % el tiempo en que empezaba a desarrollar la segunda fase de la enfermedad. Además, señala que aquellos pacientes que siguieron fumando cada año después del diagnóstico pasaban a la siguiente fase de la esclerosis más rápido (a los 48 años) que los que habían abandonado el hábito (56 años). “Este estudio demuestra que fumar tras ser diagnosticado de esclerosis múltiple tiene un impacto negativo en la progresión de la enfermedad, mientras que reducir el consumo puede mejorar la calidad de vida del paciente, logrando más años antes de desarrollar la siguiente fase”, indica el estudio. Por lo tanto, “la evidencia apoya claramente que se aconseje a los pacientes con esclerosis múltiple y que fuman que dejen de hacerlo”, concluye. Fuente original:deia Do not give up snuff once it has been diagnosed with multiple sclerosis appears to be associated with an acceleration of the progression of the disease, according to a study by a Swedish university. Multiple sclerosis is a degenerative disease and snuff is one of the known risk factors. The disease begins with an initial course of relapses and exacerbations irregular and, usually, about 20 years later, passes the phase of progressive disease. A team from the Karolinska Stockholm University studied 728 patients who smoked at the time of diagnosis, of which 216 had already passed to the second stage of the disease, according to a study published today in JAMA Neurology. Among smokers, 332 were consuming snuff a year after diagnosis and 118 had left in that same period. In addition, data of 1,012 people who had never used snuff were included. The study suggests that each year in which a patient was still smoking after being diagnosed accelerated by 4.7% in that time began to develop the second phase of the disease. It also notes that patients who continued to smoke after diagnosis each year passed to the next phase of the fastest sclerosis (at age 48) than those who had stopped smoking (56 years). “This study shows that smoking after being diagnosed with multiple sclerosis has a negative impact on the progression of the disease, while reducing consumption can improve the quality of life of patients, achieving more years before developing the next phase,” the study. Therefore, “the evidence clearly supports that patients with multiple sclerosis and advise smokers to stop it,” he concludes. Original source:deia No renunciar al tabac una vegada que s’ha rebut un diagnòstic d’esclerosi múltiple sembla estar associat amb una acceleració de la progressió de la malaltia, segons un estudi d’una universitat sueca. L’esclerosi múltiple és una malaltia degenerativa i el tabac és un dels factors de risc coneguts. La malaltia comença amb un curs inicial de recaigudes i empitjoraments irregulars i, en general, uns 20 anys després, passa a la fase de malaltia progressiva. Un equip de la Universitat Karolinska d’Estocolm va estudiar a 728 pacients que fumaven en el moment del diagnòstic, dels quals 216 ja havia passat a la segona fase de la malaltia, segons un estudi publicat avui a la revista Jama Neurology. Entre els fumadors, 332 seguien consumint tabac un any després del diagnòstic i 118 l’havien deixat en aquest mateix període de temps. A més es van incloure dades de 1.012 persones que mai havien consumit tabac. L’estudi suggereix que cada any en el qual un pacient seguia fumant després de ser diagnosticat accelerava en un 4,7% el temps en què començava a desenvolupar la segona fase de la malaltia. A més, assenyala que aquells pacients que van seguir fumant cada any després del diagnòstic passaven a la següent fase de l’esclerosi més ràpid (als 48 anys) que els que havien abandonat l’hàbit (56 anys). “Aquest estudi demostra que fumar després de ser diagnosticat d’esclerosi múltiple té un impacte negatiu en la progressió de la malaltia, mentre que reduir el consum pot millorar la qualitat de vida del pacient, aconseguint més anys abans de desenvolupar la següent fase”, indica el estudi. Per tant, “l’evidència dóna suport clarament que aconselli als pacients amb esclerosi múltiple i que fumen que deixin de fer-ho”, conclou. Font original:deia

Últimos hallazgos sobre la Esclerosis Múltiple en la infancia

Presentamos un pequeño resumen de las últimas investigaciones en EM durante la infancia, en especial los factores que pueden influir y cómo lo afrontan las familias afectadas. Primeros síntomas que se esconden Existen indicios de que el daño que la EM causa en la mielina empieza años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Lamentablemente, es muy difícil predecir quién va a desarrollar EM, pues en la actualidad hay muy pocos marcadores biológicos que puedan ayudar en el diagnóstico. Algunos niños tienen brotes similares a los de la EM, en los que surgen problemas con la vista u otros trastornos sensitivos, pero que luego desaparecen. Algunos desarrollan EM infantil, mientras que otros nunca vuelven a sufrir síntomas: investigadores de Canadá han estado intentado entender por qué, y si existen marcadores biológicos concretos que permitan separar estos dos grupos. En su estudio, los investigadores tomaron muestras de sangre de 40 niños que habían sufrido un brote similar. Aquellos que desarrollaron EM ya tenían una gran cantidad de anticuerpos que pudieron dañar la mielina durante el primer episodio: sus sistemas inmunitarios estaban “dispuestos” contra la mielina. También descubrieron que, después de 3 meses, los niños que desarrollaron la enfermedad tenían nuevos tipos de anticuerpos que podían atacar la mielina. Esto parece indicar que la respuesta contra la mielina puede cambiar con los años, un fenómeno que podría ser útil para investigaciones futuras y nuevos de tratamientos. En las mujeres, ¿puede influir la pubertad? Hay hasta 3 veces más mujeres afectadas por EM que hombres, pero aún no se conoce el motivo. Algunos grupos de investigadores han comenzado a estudiar en qué medida puede la pubertad influir en el desarrollo de la EM. En este estudio, siguieron durante 9 años la evolución de 116 niñas que sufrieron brotes similares a los de la EM. Descubrieron que aquellas con una pubertad tardía eran menos propensas a desarrollar EM. También investigaron el mismo fenómeno en ratones hembra con una condición similar a la EM: las que habían pasado la pubertad tenían más probabilidades de desarrollar síntomas de EM que las que no. Todos estos datos parecen indicar que la pubertad, y por tanto las hormonas, pueden tener algo que ver con el desarrollo de la EM en mujeres. Afrontándolo en familia Investigadores financiados por la Asociación de EM del Reino Unido han mantenido entrevistas con niños con EM y sus padres para entender cómo lo están viviendo y la ayuda que reciben. Tras entrevistar a 31 padres y 21 niños o adolescentes que habían sido diagnosticados con EM, descubrieron que el diagnóstico podía tardar desde 1 mes a 8 años, lo que parece indicar que había grandes diferencias en el proceso de diagnóstico. A partir del estudio, el tiempo necesario para el diagnóstico parece depender de: Cuánto se tarda en informar a un profesional sanitario de los primeros síntomas. Si dichos síntomas se ven como un problema grave. El nivel de conocimiento sobre EM en la infancia. El tiempo que se tardó en conseguir una cita con el especialista. Esta investigación pone de manifiesto la complejidad diagnóstica en la infancia, con las posibles implicaciones que eso puede tener para la salud del niño. La profesora Susan Kirk de la Universidad de Manchester, quien ha dirigido el proyecto, ha afirmado que “es muy importante que los médicos de cabecera y pediatras escuchen a las familias y tomen consciencia de la EM en la infancia para que puedan derivar sus pacientes al especialista lo antes posible”. Fuente original:Esclerosis Múltiple España We present a brief summary of the latest research in MS in childhood, especially the factors that can influence and how it affected families face. First signs that hide There are indications that the damage that MS causes in myelin begins years before the first symptoms appear. Unfortunately, it is very difficult to predict who will develop MS, because at present there are very few biomarkers that may aid in the diagnosis. Some children are similar to those of MS, where problems with vision or other sensory disorders arise shoots, but then disappear. Some develop childhood MS, while others never again suffer symptoms: Canadian researchers have been trying to understand why, and whether there are specific biological markers to separate these two groups. In their study, researchers took blood samples from 40 children who had suffered a similar outbreak. Those who developed MS already had a lot of antibodies that could damage the myelin during the first episode: their immune systems were “willing” against myelin. They also found that after three months, children who developed the disease had new types of antibodies that could attack the myelin. This suggests that the response against myelin can change over the years, a phenomenon that could be useful for future research and new treatments. In women, can influence puberty? There are up to 3 times more women than men affected by MS, but not yet known why. Some groups have begun to study the extent puberty may influence the development of MS. In this study, were followed for 9 years the evolution of 116 girls who were similar to those of MS outbreaks. They found that those with delayed puberty were less likely to develop MS. They also investigated the same phenomenon in female mice with an MS-like condition: they had passed puberty were more likely to develop MS symptoms than those without. All these data suggest that puberty, hormones and therefore, may have something to do with the development of MS in women. By opposing family Researchers funded by the MS Society UK were interviews with children with MS and their parents to understand how they are living and support they receive. After interviewing 31 parents and 21 children or teenagers who had been diagnosed with MS, they found that the diagnosis could take anywhere from 1 month to 8 years, suggesting that there were large differences in the diagnostic process. From the study, the time required for diagnosis appears to depend on: How much does it take…

¿Se debe comunicar la enfermedad en el trabajo? ¿Cuándo?

La Esclerosis Múltiple se diagnostica a menudo entre la tercera y cuarta década de la vida, por ello no es extraño que en ocasiones interfiera con el desarrollo de la carrera profesional y que pueda llevar al desempleo. Algunos estudios afirman que a los 5 años del diagnóstico la mitad de las personas ha abandonado el trabajo, pero aparte de los beneficios económicos obvios del mantenimiento del empleo, la actividad laboral mejora la salud a largo plazo y la calidad de vida. En muchas ocasiones no es tanto el grado de discapacidad la causa primaria de la salida del trabajo, si no el mal control de los síntomas. En este sentido parece claro que la posibilidad de adaptación del puesto de trabajo y el nivel de recursos socioeconómicos son los factores predictivos más importantes del mantenimiento del empleo. En este punto se plantea una disyuntiva muy importante: La comunicación del padecimiento de la enfermedad al empleador puede precipitar un despido, pero a la larga también puede aumentar la probabilidad de permanecer empleada/o al permitir adaptaciones del puesto y evitar malentendidos en la relación laboral. La revista Multiple Sclerosis Journal ha publicado un estudio que trata de dar luz en algunos aspectos de este tema, indagando en la situación clínica de quienes decidieron comunicar la enfermedad y en qué medida esa comunicación se relaciona con problemas o adaptaciones del puesto de quienes permanecen empleados. El estudio también analizó la posible relación entre la comunicación y los “síntomas invisibles” de la enfermedad, psiquiátricos o cognitivos. El estudio incluyó a 199 personas con EM un grupo de las cuales se valoró una única vez y a otro se se le hizo un seguimiento online de su situación laboral. Además de los aspectos laborales se registraron el tipo y duración de la enfermedad, EDSS, valoración neuropsicológica, etc. En la muestra de personas analizadas, casi las tres cuartas partes habían comunicado su enfermedad en el trabajo. El posible impacto de la comunicación en despidos no se contempla, ya que el análisis se realizó exclusivamente sobre personas trabajando en ese momento. No se encontraron diferencias significativas en nivel socioeconómico o laboral entre quienes comunicaron o no la enfermedad, pero las personas que lo habían hecho manifestaban enfrentarse a más problemas con su trabajo, más necesidad de adaptaciones y también trabajaban más horas semanales. Esta última observación sugiere que la comunicación puede hacerse necesaria cuando se trata de afrontar un trabajo más exigente por un mecanismo puramente adaptativo. El estudio no encontró ninguna influencia entre problemas cognitivos y la decisión de comunicar o no la enfermedad, pero si objetivó que existe relación entre la comunicación y el nivel de discapacidad. Los datos del estudio implican que las personas se deciden a comunicar que padecen Esclerosis Múltiple una vez que se hace obvio para los demás que tienen un problema neurológico, fundamentalmente la alteración en la deambulación. No se encontraron relaciones entre la comunicación y otras variables como nivel de ingresos, edad, educación o duración de la enfermedad. Quienes si comunicaron tenían un historial de mayor tiempo trabajando para el mismo empleador, lo que sugiere que la conexión personal entre trabajador y empleador es un factor importante en la decisión. Los autores del estudio señalan que en todos los casos, las personas que comunicaron la enfermedad obtuvieron resultados positivos, y que a pesar de que los resultados son preliminares, estos justifican que una comunicación precoz podría ayudar a mantener el trabajo, pero solamente si la comunicación se sigue de adaptaciones posteriores adecuadas. Fuente original:In-pacient.es Multiple sclerosis is often diagnosed between the third and fourth decade of life, so it is not surprising that sometimes interfere with the development of career and can lead to unemployment. Some studies claim that within 5 years of diagnosis half the people left the job, but apart from the obvious economic benefits of maintaining employment, labor activity improves long-term health and quality of life. Often it is not so much the degree of disability the primary cause of the job output, otherwise poor control of symptoms. In this sense it seems clear that the possibility of adaptation of the job and the level of socioeconomic resources are the most important predictors of job retention. At this point an important dilemma arises: Communication of the condition of the disease the employer may precipitate a layoff, but eventually may also increase the probability of remaining employed / or to allow adjustments of the position and avoid misunderstandings in the employment relationship . Multiple Sclerosis Journal magazine has published a study that tries to shed light on some aspects of this issue, investigating the clinical situation of those who decided to communicate the disease and to what extent this communication relates to problems or adaptations of the position of those who remain employed . The study also examined the possible relationship between communication and the “invisible” symptoms of disease, psychiatric or cognitive. The study included 199 people with MS group which was assessed only once and another was made an online tracking their employment situation. In addition to labor issues the type and duration of disease, EDSS, neuropsychological assessment were recorded, etc. In the sample of analyzed individuals, almost three-quarters had communicated his illness at work. The possible impact of communication in layoffs is not considered, since the analysis was performed only on people working at the time. No significant differences in socioeconomic or employment status between those who reported or not the disease, but people who had done demonstrating face more problems with their work, more need for adaptations and also worked more hours per week were found. This latter observation suggests that communication can be necessary when it comes to face a more demanding job for purely adaptive mechanism. The study found no influence between cognitive problems and the decision to communicate or not the disease, but if there is objectified relationship between communication and level of disability. The survey data imply that people are reluctant to communicate Multiple Sclerosis sufferers once it…

El 70% de los casos de esclerosis múltiple corresponden a mujeres

Cada año se diagnostican unos 1.800 nuevos casos de esclerosis múltiple, una enfermedad que la padecen 47.000 personas, de las cuales un 70 por ciento corresponden a mujeres, según ha confirmado un metaanálisis presentado en la LXVI reunión anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN), que además ha desvelado que los casos diagnosticados se han multiplicado por 2,5 en los últimos 20 años, y que la etapa de la vida en la que se diagnostican más casos es entre los 40 a 50 años. “Aunque el estudio se ha hecho a partir de trabajos realizados a finales de los años 60, y en los últimos años se ha avanzado mucho en el diagnóstico de la enfermedad, el hecho de que la enfermedad debute antes de la edad media de diagnóstico, hace que debamos seguir insistiendo en la importancia del diagnóstico temprano”, ha señalado la coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la SEN, la doctora Ester Moral. La mayor incidencia de esta enfermedad se da en personas con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, lo que la convierte -después de los accidentes de tráfico- en la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes. Los principales síntomas de esta enfermedad suelen ser los trastornos visuales y la pérdida de sensibilidad en las extremidades junto con alteraciones urinarias, hormigueos, pérdida de fuerza o alteraciones cognitivas, por lo que es muy importante que si el paciente empieza a notar alguno de estos síntomas, acuda al neurólogo. En cuanto al tratamiento, la SEN calcula que, actualmente, el retraso medio en el diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple es de entre uno y dos años. “Es básico apostar por mejorar los tiempos de diagnóstico porque hemos comprobado que el pronóstico, a medio y a largo plazo, de aquellas personas que han sido tratadas en las fases iniciales de la enfermedad mejora sustancialmente. Los fármacos actuales pueden cambiar el curso de la patología y prevenir la discapacidad”, ha afirmado la doctora Moral. AVANCES EN EL TRATAMIENTO Gracias a los avances que se han producido en el campo de la resonancia magnética o la introducción de nuevas técnicas de diagnóstico y pronóstico, como la tomografía de coherencia óptica, en al menos un 40 por ciento de los pacientes con esclerosis múltiple, ya es posible corroborar la existencia de la enfermedad en sus fases iniciales. “La resonancia magnética ha permitido ayudar a diagnosticar la enfermedad e incluso puede ser una prueba predictiva de su evolución, ya que se ha comprobado que el 90 por ciento de las personas que han presentado síntomas compatibles y que muestran ciertas anormalidades en la resonancia padecerán la enfermedad en los siguientes 14 años”, ha apuntado la experta. En la última década también se han producido grandes avances en el tratamiento de la enfermedad, con la aparición de fármacos más eficaces, más fáciles de administrar y con menos efectos adversos, que buscan controlar principalmente cuatro aspectos claves en la enfermedad: los brotes (episodios en los que los síntomas se manifiestan con mucha intensidad o aparecen nuevos síntomas), la actividad inflamatoria en resonancia magnética, la discapacidad y la pérdida de volumen cerebral. Sin embargo, a pesar de los nuevos avances en los tratamientos y en el campo de la resonancia magnética, la detección precoz en esta enfermedad sigue jugando un papel muy importante. “Un diagnóstico temprano abre las puertas a un tratamiento adecuado y un mejor control de la esclerosis múltiple. El gran reto es que estos tratamientos y la investigación también lleguen a las formas progresivas, las más graves y complejas de tratar”, ha afirmado la presidenta de Esclerosis Múltiple España, Ana Torredemer. Fuente original:Infosalus.com Each year about 1,800 new cases of multiple sclerosis, a disease sufferers 47,000 people, of which 70 percent are women, as confirmed by a meta-analysis presented in diagnosed LXVI annual Meeting of the Spanish Society of Neurology (SEN), which has also revealed that the diagnosed cases have increased by 2.5 in the last 20 years, and that the stage of life in which most cases are diagnosed is between 40-50 years. “Although the study was done from work done in the late ’60s, and in recent years progress has been made in the diagnosis of disease, the fact the disease debut before the average age at diagnosis, means that we should continue to emphasize the importance of early diagnosis, “said the coordinator of the Study Group SEN Demyelinating Diseases, Dr. Esther Moral. The highest incidence of this disease occurs in people aged between 20 and 40 years, making it-after traffic-accidents in the second cause of disability in young adults. The main symptoms of this disease are usually visual disturbances and loss of sensation in the limbs with urinary disturbances, tingling, weakness or cognitive impairment, so it is very important that if the patient begins to notice any of these symptoms , see a neurologist. As for treatment, the SEN estimated that, currently, the average delay in diagnosis and treatment of multiple sclerosis is between one and two years. “It is essential to invest in improving diagnosis times because we have seen that, in the medium and long term, those who have been treated in the early stages of the disease substantially improved. Forecast Current drugs can change the course of the disease and prevent disability, “said the Moral doctor. ADVANCES IN THE TREATMENT Thanks to the advances that have occurred in the field of magnetic resonance or the introduction of new diagnostic and prognostic techniques such as optical coherence tomography, in at least 40 percent of patients with multiple sclerosis, it is possible to corroborate the existence of the disease in its early stages. “The MRI has allowed help diagnose the disease and may even be a predictive test of its evolution, since it has been proven that 90 percent of people who have submitted symptoms consistent and show certain abnormalities in the resonance develop the disease within 14 years, “noted the expert. In the last decade have also been…