Ponvory (ponesimod) aprovat als Estats Units per a adults amb formes recurrents d’esclerosi múltiple

La FDA (Administració de Drogues i Aliments dels Estats Units) ha aprovat Ponvory (ponesimod) com a tractament oral per a adults amb formes recurrents d’esclerosi múltiple. Ponvory, desenvolupat per Janssen, funciona modulant la senyalització d’esfingosina-1-fosfat (S1P). Es creu que això “atrapa” les cèl·lules immunes als ganglis limfàtics, per la qual cosa no poden ingressar al sistema nerviós i causar una inflamació perjudicial.