Els hemisferis esquerre i dret del cervell envelleixen de manera diferent

Els costats esquerre i dret de l’escorça cerebral es deterioren a diferents ritmes a mesura que envellim. L’escorça cerebral és molt densa en neurones i les seves interconnexions, i és una estructura cerebral essencial per a molts aspectes de la cognició d’ordre superior, com ara la memòria. El deteriorament de l’escorça o aprimament cortical és una part inevitable de l’envelliment normal i acompanya el deteriorament cognitiu en l’envelliment saludable i la malaltia d’Alzheimer.